Primăria Cernavodă caută soluții pentru ca activitatea Liceului Teoretic „Anghel Saligny” să se poată desfășura în condiții decente

Liceul Anghel Saligny din Cernavodă. FOTO Adrian Boioglu
Liceul Anghel Saligny din Cernavodă. FOTO Adrian Boioglu

Liceul Teoretic Anghel Saligny din Cernavodă se află în procedura de acreditare la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și riscă să-și piardă autorizarea de funcționare provizorie dacă acest lucru nu va reuși.

Conducerea instituției a solicitat încheierea unui contract de administrare conform Legii Educației, pentru a putea îndeplini cerințele actelor normative în vigoare, iar neacreditarea la ARACIP ar putea duce la desființarea liceului.

În contextul acestor evenimente, Autoritatea Publică Locală a decis să redistribuie sălile de curs și să înființeze un corp nou pentru a răspunde cerințelor legale. Decizia a fost luată pentru respectarea prevederilor legale și în beneficiul tuturor elevilor din oraș.

Astfel, Primăria Cernavodă a venit cu o serie de precizări în legătură cu acest subiect:

„Prin adresa nr.2231/04.04.2023 transmisă instituției noastre de către conducerea Liceului Teoretic Anghel Saligny ne-a fost comunicat faptul că se află în procedura de acreditare la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) și au solicitat încheierea unui contract de administrare în conformitate cu Legea Educației pentru a putea îndeplini una dintre cerințele actelor normative în vigoare – dovada spațiului folosit ce se va face printr-o evaluare în teren făcută de către reprezentanții acestei agenții precum și prin prezentarea dovezii deținerii legitime a spațiului.

Neacreditarea la ARACIP conduce la ridicarea autorizării de funcționare provizorie a Liceului Teoretic Anghel Saligny – mai exact, Inspectoratul Județean Școlar nu va mai repartiza/ aviza planul de școlarizare pentru clasele a IX-a ale Liceul Teoretic ceea ce poate duce chiar la desființarea acestuia.

În acest moment, Liceul Teoretic Anghel Saligny Cernavoda își desfășoară activitatea didactică în 8 clase dintre care 7 clase simple și un laborator de informatică pentru 11 clase de elevi ce aparțin

ciclului liceal. De menționat este faptul că orele se desfășoară în 2 schimburi din cauza numărului insuficient de săli de curs.

Liceul Tehnologic funcționează cu un număr de 19 săli de curs în Corpul A dintre care 14 clase simple și 5 laboratoare iar în Corpul B cu 5 clase dintre care un laborator. Rezultă un total de 24 de săli de curs la care se adaugă atelierele de pregătire profesională pentru efectivele de elevi formate din 13 clase de învățământ liceal, 5 clase de învățământ profesional și o clasă de seral.

Potrivit Art.112 din Legea nr 1/2011 a Educației Naționale republicată, terenurile și clădirile unităților de învățământ de stat fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale, iar unitățile de învățământ de stat pot deține în administrare bunuri proprietate publică.

Conform prevederilor Art. 300 alin. (2) și (3) din Codul Administrativ, bunurile proprietate publică se înscriu în cartea funciară anterior emiterii actului de dare în administrare, iar titularul acestui drept are obligația de a înscrie în cartea funciară dreptul de administrare.

În urma acestui proiect de hotărâre Liceul Tehnologic rămâne cu același număr de clase, respectiv 24, cu specificația că cele 4 clase simple din Corpul B le vor fi înlocuite cu 4 clase în Corpul C. Mutarea nu se va materializa până la finalizarea lucrărilor de reabilitare interioară din Corpul C. Laboratorul de chimie organizat în corpul B rămâne în continuare la dispoziția Liceul Tehnologic Axiopolis, iar sala de festivități va fi folosită în continuare de ambele licee ca și până acum.

În viitorul apropiat va fi inițiat un proiect de hotărâre pentru constituirea dreptului de administrare a corpurilor A, C și a clădirii Atelier în favoarea Liceul Tehnologic.

Decizia acestei împărțiri pe corpuri a fost luată pentru respectarea prevederilor art.299, alin. (1) coroborat cu prevederile art.300, alin.(3) , din Codul administrativ, care stipulează că în conținutul

actului de administrare ce face obiectul dării în administrare sunt obligatorii datele de identificare ale bunului și valoarea de inventar Având în vedere cele expuse, menționăm că Autoritatea Publică Locală acționează în mod legal și în beneficiul tuturor elevilor orașului și consideră acuzele conducerii Liceului Tehnologic nefondate și de natură a instiga elevii, cadrele didactice și părinții unii împotriva altora dar și împotriva autorității publice”, se precizează într-un comunicat al Primăriei Cernavodă

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*