Prețul gigacaloriei, cuantumul burselor școlare și pentru premiile sportivilor se vor stabili în următoarea ședință de Consiliu Local

Ședință de Consiliul Județean Constanța. FOTO Adrian Boioglu
Ședință de Consiliul Județean Constanța. FOTO Adrian Boioglu

Consiliul local al municipiului Constanţa se întrunește în şedinţă ordinară, marți, 31 octombrie la ora 1200, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, cu 36 de puncte pe ordinea de zi, toate inițiate de primarul Constanței, Decebal Făgădău:

 

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 29.09.2017;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017;
 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice în sezonul rece 2017-2018 în municipiul Constanța;
 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii tranșei tichetelor valorice pentru anul 2018;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2017-2018 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;
 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Clubului Sportiv „Farul” Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale din prima parte a anului 2017;
 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale din prima parte a anului 2017;
 1. Proiect de hotărâre privind organizarea Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța;
 1. Proiect de hotărâre privind organizarea Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța;
 1. Proiect de hotărâre privind organizarea Consiliului de administrație al SC Ecosal SRL Constanța;
 1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru evaluarea activității membrilor Consiliilor de administrație ale societăților comerciale și regiilor autonome aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța și a componenței comisiei de evaluare și soluționare a contestațiilor;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța pentru anul 2018;
 1. Proiect de hotărâre privind promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Serviciului public de asistență socială;
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL nr. 274/2017 privind statul de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, precum și aprobarea unor măsuri referitoare la ocuparea posturilor vacante din cadrul spitalului;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu cu destinația de depozit pentru depozitarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea normativului privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele ce deservesc structuri ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța;
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragnea Gabriela;
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Popescu Diana-Florentina;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcționării adăpostului pentru situații de urgență în perioada sezonului rece, în incinta clubului pentru pensionari din Constanța, șos. Mangaliei nr. 86A;
 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, B-dul 1 Mai nr. 75, proprietatea domnilor Tudoran Cristian și Velicu Alexandru și a doamnei Velicu Elena, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Panait Moșoiu nr. 3, proprietatea domnului Despina Gheorghe, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Spiru Haret nr. 23, proprietatea domnului Porumbă Marian și a doamnei Porumbă Petra Isabela, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 1. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea HCL nr. 211/2011 privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa;
 1. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;
 1. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța;
 1. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanţa;
 1. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 282/2013 privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea RADET Constanța a terenurilor aferente punctelor termice situate în municipiul Constanța;
 1. Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Constanţa, str. Avram Iancu nr. 32;
 1. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al RAEDPP Constanța și preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului voluntar pentru îmbunătățirea colectării separate de la populație a deșeurilor de ambalaje, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și a reciclării acestora la nivelul municipiului Constanța;
 1. Proiect de hotărâre privind detalierea Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic general în ceea ce privește prevederile ZRB3 în vederea realizării proiectelor de utilitate publică;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru introducere teren în intravilan și reglementarea zonei delimitată de DN3C, B-dul Aurel Vlaicu și calea ferată, inițiator Apti Orhan;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de consultanță/asistență/reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța prin Primar, Primarului municipiului Constanța, ale Consiliului local al municipiului Constanța, precum și ale Comisiei locale de aplicare a Legii nr. 18/1991 în fața instanțelor de judecată, având ca obiect legile proprietății, contestații la executare și alte acțiuni similare obiectului contractului;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de consultanță/asistență/reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța prin Primar, Primarului municipiului Constanța, ale Consiliului local al municipiului Constanța, precum și ale Comisiei locale de aplicare a Legii nr. 18/1991 în fața instanțelor de judecată, având ca obiect acțiuni în constatarea drepturilor patrimoniale și nepatrimoniale și alte acțiuni similare obiectului contractului;
 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

 

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*