Monumentele istorice – scutite dacă au fațadele renovate, a anunțat SPIT Constanța

Intrare zona Peninsulara/ Zona Veche Constanta. FOTO Catalin Schipor

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța informează cetățenii care dețin în proprietate sau administrare clădiri clasate ca monument istoric, de arhitectură sau arheologic, cu fațada stradală și/sau principală renovată sau reabilitată că beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădiri, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice.

Documentele ce trebuie depuse la organul fiscal local în vederea aplicării scutirii sunt următoarele:

  • autorizația de construire, eliberată cu respectarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • procesul-verbal de recepție finală privind lucrările efectuate;
  • actul prin care se face regularizarea taxei pentru autorizația de construire.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*