La Constanța se recrutează candidați pentru postiliceala de jandarmi

Jandarmii constănțeni, în acțiune. FOTO Jandarmeria Constanța
Jandarmii constănțeni, în acțiune. FOTO Jandarmeria Constanța

Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța recrutează și selecționează candidați, pentru sesiunea de admitere ianuarie 2018, în instituțiile militare de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează:

– Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, învăţământ de zi –350 locuri, pentru bărbaţi şi femei fără discriminare, dintre care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru minorităţi;

– Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, învăţământ de zi –350 de locuri, pentru bărbaţi şi femei fără discriminare, dintre care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru minorităţi;

Pentru a putea participa la concursurile de admitere în instituţiile militare de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) Să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) Să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic (verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne);
e) Să aibă vârsta cuprinsă între 18 – 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;
f) Să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) Să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) Să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) Să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) Să fi obţinut la purtare în perioada studiilor liceale, media de minimum 09.00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/ punctaj/ calificativ purtarea elevului;
m) Să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
n) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
o) Să aibă înălţimea minimă de 1.70 m bărbaţii şi 1.65 m femeile (verificările punctelor n) şi o) se realizează cu ocazia examinării medicale);

Cererile de înscriere pentru admiterea la instituţiile militare de învăţământ postliceal ale M.A.I., se depun la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa până la data de 05 decembrie 2017.

Calendarele de desfăşurare ale concursurilor de admitere sunt stabilite de către unităţile de învăţământ şi afişate pe site-urile acestora.
Informaţii suplimentare despre înscriere, se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, nr. 108, tel. 0241/618969 int. 24557 sau prin consultarea site-ului unităţii: www.jandarmeriaconstanta.ro la secțiunea Anunțuri.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația Constanța NEWS, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*