IȘJ Constanța reacționează în cazul scandalului de la Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia

Inspectoratul Școlar Județean Constanta. FOTO Cătălin Schipor

Inspectoratul Școlar Județean Constanța a reacționat, marți, în cazul scandalului de la Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia, unde colectivul cadrelor didactice a trimis o scrisoare deschisă către instituții ale statului român, inclusiv președintelui Klaus Iohannis, privind numirea „abuzivă, cu evidente ingerințe politice”, a unui nou director, începând cu data de 10 ianuarie.

Reprezentanții IȘJ spun că, la data de 08 ianuarie, unui număr de 111 directori și directori adjuncți din unitățile de învățământ de stat din județul Constanța le-a încetat contractul de management educațional, dar aceștia au avut la dispoziție două săptămâni pentru a depune documentele necesare pentru ocuparea funcției respective.

„În data de 26 noiembrie 2020 a fost publicată pe forumul IȘJ Constanța Procedura operațională nr. 6506A/23.11.2020, referitoare la detașarea în interesul învățământului pentru funcțiile de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat vacante pe parcursul anului școlar 2020 – 2021. Conform procedurii, cadrele didactice care își doreau să ocupe funcția de director/ director adjunct au avut posibilitatea de a transmite, în perioada 03 – 08 decembrie, documentele solicitate în format scanat (scrisoare de intenție; Curriculum Vitae; copie de pe buletinul/ cartea de identitate; acord de numire în funcție; raport sintetic privind activitatea managerială, în cazul cadrelor didactice care ocupaseră funcția de director). Așadar, au avut la dispoziție două săptămâni pentru a pregăti și pentru a transmite prin e-mail documentele menționate mai sus”, au precizat sursele citate.

Potrivit acestora, detașarea în interesul învățământului pe funcția de director/ director adjunct s-a realizat cu respectarea prevederilor legale în vigoare, referitoare la asigurarea conducerii interimare până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, fiind vizată cu precădere asigurarea continuității.

Din cele 111 posturi de directori/ directori adjuncți, numai în nouă situații nu a fost asigurată continuitatea managerială, pentru unul din motivele expuse mai jos:

  • directorii nu au depus acord scris pentru detașare în interesul învățământului pe funcția de director conform procedurii IȘJ și prevederilor legale în vigoare – șase situații;
  • în urma analizei criteriilor de competență, de expertiză, a profilului personal și a atribuțiilor specifice funcției de director/ director adjunct, s-au constatat deficiențe ale actului managerial – trei situații.

Conform IȘJ Constanța, este vorba despre Școala Gimnazială „Gala Galaction” Mangalia: director – nu a depus documentele, s-a pensionat în decembrie; Școala Gimnazială nr. 12 „B.P. Hașdeu“ Constanţa: director – nu a depus documentele; Colegiul Economic Mangalia: director – nu a depus documentele; Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu“ Medgidia: director – nu a depus documentele; Liceul Teoretic Negru Vodă: director – nu a depus documentele; Palatul Copiilor Constanţa: director adjunct – nu a depus documentele; Școala Gimnazială nr.6 „Nicolae Titulescu” Constanța: director – mai mulți candidați, s-au constatat deficiențe manageriale; Liceul Teoretic „Carmen Sylva“ Eforie: director – s-au constatat deficiențe manageriale; Școala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza“ Constanţa: Director adjunct – mai mulți candidați, s-au constatat deficiențe manageriale.

În ceea ce privește situația de la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia, IȘJ Constanța precizează că un singur cadru didactic a transmis documente scanate în vederea ocupării funcției vacante de director.

„Așadar, nici domnul Marius Furtună – director căruia i-a încetat contractul de management educațional în data de 08 ianuarie 2021, nici alt cadru didactic din unitatea de învățământ nu și-au manifestat interesul și intenția în vederea ocupării funcției de director”, a precizat conducere IȘJ Constanța.

Totodată, referitor la întrebările transmise prin scrisoarea deschisă a colectivului cadrelor didactice al Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu Medgidia, deși IȘJ Constanța nu a fost nominalizat printre destinatari, a formulat punctual răspunsuri. Acestea sunt redate, integral, în continuare:

„Este „în interesul învățământului” ca o procedură să permită inspectorului școlar general să numească un director fără să consulte în prealabil pe nimeni din școală?

Procedura operațională nr. 6506A/23.11.2020 a fost elaborată conform art. 254^1, alin.(1), art. 246, alin. (3), art. 258, alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, art. 27, alin. (1), (2), (3) și (4) din OMEN Nr. 3969/2017 din 30 mai 2017, pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar și art. 20, alin. (10) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 5447 din 30 august 2020. A fost publicată în data de din 26.11.2020, toate cadrele didactice din județ având posibilitatea să o consulte.

Este „în interesul învățământului” ca unei întâmpinări prealabile pe care cadrele didactice au trimis-o inspectoratului școlar, în care se precizau argumente concrete împotriva numirii respective, să i se răspundă la modul foarte general, invocând aspecte legislative și ocolind total fondul problemei?

Cadrul didactic la care face referire întâmpinarea a primit în ultimii 3 ani școlari calificativul Foarte bine din partea consiliului de administrație al Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu Medgidia, activitatea sa nu a fost sancționată de vreo comisie de cercetare disciplinară numită de consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar.

Este „în interesul învățământului” să fie numit un director împotriva dorinței colectivului pe care îl va conduce, chiar fără a avea minime calități manageriale – loialitate, spirit de echipă, corectitudine, atașament față de elevi, respect?

Calitățile manageriale ale cadrului didactic pot fi evaluate începând cu data de 09.01.2021, dată la care a început perioada detașării în interesul învățământului pe funcția de director.

Este „în interesul învățământului” să fie numit un director care nu are sprijinul primarului localității, cu care, inevitabil, trebuie să colaboreze în beneficiul elevilor?

Colaborarea instituțională urmează a fi probată și nu poate fi evaluată anterior momentului ocupării funcției de director sau la numai o zi lucrătoare de la preluarea funcției.

Este „în interesul învățământului” ca o școală să funcționeze fără Consiliu de Administrație, fără comisii, catedre, fără echipe de proiect pentru toate activitățile curente? Începând cu data de 11.01.2021, toate cadrele didactice și-au depus demisia din toate funcțiile deținute în școală, renunțând la orice atribuții, în afara celor care au legătură directă cu procesul educativ.

Nu este în interesul învățământului ca activitatea liceului să fie boicotată în vreun fel și nici să nu fie funcțional consiliul de administrație, organ de conducere al unității de învățământ.

Este „în interesul învățământului” ca, în perioada stabilirii ofertei curriculare pentru anul școlar viitor, în proximitatea constituirii normelor didactice, în perioada sfârșitului de semestru, în atmosfera delicată declanșată de pandemie, școala să fie condusă de cineva fără legitimitate, fără autoritate, fără încrederea colegilor?

Organul de conducere al unității de învățământ este consiliul de administrație, iar directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ. De aceea, este imperios necesar ca la nivelul fiecărei unități de învățământ să existe o echipă de conducere eficientă, care să acționeze constructiv.

Este ”în interesul învățământului” ca Inspectoratul Școlar Județean Constanța să cauționeze o persoană împotrivă unui întreg corp profesoral? Ar fi a doua oară cât Inspectoratul Școlar Județean Constanța ar avea această atitudine, după ce unității noastre școlare i-au trebuit 2 ani și 4 procese civile (toate câștigate) cu inspectoratul pentru a putea finaliza desfacerea contractului de muncă unui cadru didactic titular, care se bucura permanent de susținerea ISJ Constanța!

Inspectoratul Școlar Județean Constanța trebuie să asigure continuitatea activității manageriale la nivelul fiecărei unități de învățământ. Așa cum s-a precizat, un singur cadru didactic și-a arătat disponibilitatea de a ocupa funcția de director al Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu Medgidia, iar documentele depuse au dovedit că întrunește condițiile legale specifice. Nu este în interesul învățământului să nu se asigure continuitatea conducerii executive, așa cum nu este în interesul învățământului să fie respins singurul candidat la funcția de director, mai ales în situația în care nu există motive întemeiate și justificate legal.

Este conflict de interese sau incompatibilitate dacă doamna director numită recent este soția unui consilier local, membru în Consiliul de Administrație al liceului? Este moral? Este în spiritul unei educații europene?

Situația familială sau relațiile de rudenie nu constituie obiectul analizei candidaturii vreunui cadru didactic pentru funcția de director/ director adjunct.”

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*