În luna mai se poate face înscrierea copiilor în creșele de stat din Constanța

Primarul Vergil Chițac anunță contruirea a două creșe noi în Constanța. FOTO Primăria Constanța

Pe 2 mai începe înscrierea copiilor în creșele aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială Constanța. Pentru anul școlar 2022 – 2023, înscrierile se vor desfășura în perioada 02 – 31 mai.

Potrivit DGAS Constanța, dosarul de înscriere în formă completă (cererea de înscriere împreună cu documentele obligatorii de înscriere), se depune în sistem on-line, la adresa pusă la dispoziție de Direcția Generală de Asistență Socială Constanța: inscriericrese@dgas-ct.ro. începând cu data de 02 mai, ora 08.00. Cererile transmise după ora 16.00 sau în zilele nelucrătoare, vor fi înregistrate în următoarea zi lucrătoare.

Pentru înscrierea copilului în creșă, pentru anul școlar 2022-2023, sunt obligatorii următoarele documente:

 • cererea de înscriere tip;
 • copie de pe certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită înscrierea;
 • copie a certificatului de naștere pentru frații minori, unde este cazul;
 • copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali, cu domiciliul sau reședința în Municipiul Constanța;
 • adeverințe doveditoare privind locul de muncă (fie că există un contract de muncă în derulare sau un contract de muncă suspendat pentru concediul de creștere a copilului)/frecventarea cursurilor la zi a unei unități de învățământ/decizia anuală de impunere pentru PFA/adeverință de șomaj, pentru fiecare dintre părinți/reprezentanții legali;
 • adeverință de la unitățile de învățământ pentru frații care frecventează deja creșa, sau frecventează grădinița ori școala situate în apropierea creșei;
 • pentru familiile monoparentale se atașează copie a sentinței judecătorești pentru încredințarea minorului/certificat de deces, act notarial care să demonstreze că minorul se află întreținerea părintelui/reprezentantului legal al copilului;
 • pentru cazurile sociale se atașează anchetă socială;
 • declarație pe proprie răspundere a părintelui/reprezentantului legal cu privire la consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Este necesar ca trimiterea email-urilor în prima zi de înscriere să se facă începând cu ora 08.00, email-urile primite înainte de ora 08.00 nu vor fi luate în considerare.

Se solicită ca, în momentul trimiterii on-line a dosarului de înscriere, în subiectul sau titlul email-ului să fie menționate atât numele și prenumele copilului, cât și creșa pentru care se solicită înscrierea.

Nu se vor lua în considerare și nu vor fi punctate documentele trimise ulterior în vederea completării dosarului de înscriere.

Nu se vor lua în calcul cererile părinților/reprezentanților legali care nu au domiciliul/reședința în municipiul Constanța.

Fiecare cerere de înscriere în creșă, după verificarea documentelor din dosarul de înscriere, primește un punctaj, în urma aplicării criteriilor de departajare.

Pentru mai multe detalii privind criteriile de departajare, vă rugăm să accesați următorul link: http://primaria-constanta.ro/spas/arhiva/detalii-stire?nws=8cdb9d71-8a60-65e9-84cc-ff0000670d49

Creșele pentru care se depun cereri de înscriere în luna mai 2022, sunt:

 • Creșa nr.1, Strada Adamclisi nr.1 (până la finalizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare și mansardare funcționează în incinta Școlii gimnaziale nr.6 „N.Titulescu”, Aleea Cameliei nr.2);
 • Creșa nr. 5, Aleea Mimozelor nr.4;
 • Creșa nr.13, Aleea Pelicanului nr.3, bl. AV29, parter;
 • Creșa nr.18, Aleea Cutezătorilor nr.7, bl. D, parter;
 • Creșa Licuricii, Bulevardul I.C. Brătianu, nr.50.

În creșe sunt integrați copii cu vârste între 10 luni și trei ani. Numărul locurilor disponibile pentru anul școlar 2022 – 2023 se va stabili după centralizarea cererilor de reînscriere și de transfer ce se depun în luna aprilie 2022. Numărul locurilor disponibile diferă de la un an școlar la altul, în funcție de numărul copiilor care părăsesc creșa pentru a frecventa învățământul preșcolar. Numărul de locuri aprobate în fiecare creșă în parte poate fi influențat/redus în condițiile aplicării restricțiilor și măsurilor obligatorii luate, pe durată determinată, pentru perioada stării de urgență/ alertă/ epidemie, etc.

Listele cu copiii admiși, în limita locurilor aprobate, se publică pe site-ul instituției și se afișează la sediul Direcției administrare creșe Constanța, în data de 01 august. În luna septembrie, capacitatea totală a creșelor de stat din Constanța va fi de 380 de locuri, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare și mansardare a Creșei nr.1 (90 de locuri) și a Creșei nr.2 (90 de locuri), atunci când capacitatea creșelor va crește cu încă 100 de locuri, urmând astfel a se ajunge la o capacitate totală de 480 de locuri.

Se preconizează ca în timpul anului școlar 2022 – 2023 să fie redeschise și aceste două creșe. Vor fi comunicate în spațiul public, în timp util, informații cu privire la acest aspect.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*