În cadrul ședinței CL se va cere mărirea cu 500% a impozitului pentru mai multe clădiri și terenuri abandonate

Consilierii locali din Constanța. FOTO Adrian Boioglu
Consilierii locali din Constanța. FOTO Adrian Boioglu

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliul local al municipiului Constanţa de vineri, 30 iunie 2017, ora 1100, în sala “Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa este următoarea:

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 31.05.2017;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 314/2015 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 40.481.756 lei;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administrație al RADET Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 71/2017 privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea menținerii alocării din bugetul local a valorii cofinanțării aferentă Proiectului ”Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în regiunea Constanța – Ialomița”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, aprobate prin HCL nr. 81/2017, precum și aprobarea unor măsuri referitoare la ocuparea posturilor vacante din cadrul spitalului;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public și/sau privat al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței și regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1.  Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul documentației anexă la HCL nr. 260/2014 privind aprobarea Planului urbanistic zonal delimitat de bd. Mamaia, str. Unirii, str. Făgetului, str. Pescăruș;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Avram Iancu, aleea Garofiței și terenuri proprietate privată, inițiator Mardare Cezar;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1.  Proiect de hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – supraetajare cu trei nivele imobil parter existent – spațiu comercial, birouri și servicii, str. Eliberării nr. 2D, inițiator SC Intercom Topaz SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1.  Proiect de hotărâre privind respingerea Planului urbanistic zonal pentru construire imobil P+4E – locuințe colective, str. I.L. Caragiale nr. 47A, inițiator Caramihai Constantin;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1.  Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul documentației anexă la HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – supraetajare imobil birouri P+1E cu 2E+M, str. Interioară nr. 4;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1.  Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul documentației anexă la HCL nr. 96/2008 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil parter – garaj, atelier auto și stație spălare camioane, str. Interioară nr. 4;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1.  Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1.  Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1.  Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța a unui imobil situat în municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1.  Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor suprafeţe de teren aflate în proprietatea municipiului Constanţa către UAT oraş Năvodari, pe termen determinat;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1.  Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Vasile Alecsandri nr. 14, proprietatea SC Agexcom Internațional Ltd. SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1.  Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Grivița nr. 44, proprietatea SC Tur-Yap Group SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1.  Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Ion Corvin nr. 45, proprietatea domnului Țăranu Petrică, doamnei Hușanu Lucia și doamnei Turuhano Niculina, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1.  Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2017, pentru terenul situat în municipiul Constanța, Bd. Mamaia nr. 217, proprietate a SC K-Publicitate Marketing – Consultanță SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1.  Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Traian nr. 4, proprietatea domnului Antoniewicz Cristian Ioan și doamnei Antoniewicz Pena, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1.  Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Traian nr. 11, proprietatea domnului Pețu Mihai Mario, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1.  Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale către SC Timona SRL.

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*