FOTO Mai multe străzi din municipiul Medgidia și șoseaua de centură sunt reabilitate și modernizate printr-un proiect transfrontalier

Traficul rutier în Medgidia se va îmbunătății în urma asfaltării mai multor drumuri. FOTO Primăria Medgidia

În cadrul proiectului „Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T în zona transfrontalieră Medgidia – Dobrich”, în data de 4 noiembrie a fost emis ordinul de începere a lucrărilor.

Lucrările vizează modernizarea infrastructurii rutiere pe următoarele străzi: Alunilor, Fagului, Peșterii, Stejarului, Pinilor, Progresului, Șoseaua de Centură – tronson 4, Lupeni, Cap. Neacșu Constantin, Sabinelor – tronson 1 și tronson 2, Bujorului, Șoimilor, Victoriei, Răscoalei – tronson 1 și tronson 2, Podgoriilor. În acest sens, a fost semnat contractul de execuție lucrări (nr. 194/16.10.2019) cu asocierea SC Autoprima Serv SRL și Road Mix Technology SRL în valoare de 9.841.086,04 lei fără TVA.

Lucrările au început cu Șoseaua de Centură – Tronson 4, iar în perioada derulării acestora traficul va fi deviat pe următorul traseu: str. Republicii, str. Spitalului, str. Văii, str. Viilor, str. Poporului.

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Medgidia, în calitate de Beneficiar Lider, a semnat contractul de finanțare nr. 39246/04.04.2018 pentru proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA CONECTIVITĂȚII LA REȚEAUA TEN-T ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ MEDGIDIA – DOBRICH” Cod Proiect ROBG – 439, cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management.

Proiectul este finanțat prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, Axa Prioritară 1 – O regiune bine conectată, Obiectivul specific 1.1: Îmbunătățirea planificării, dezvoltării și coordonării sistemelor de transport transfrontaliere pentru o mai bună conectare la rețeaua de transport TEN-T și se derulează pe o perioadă de 36 de luni.

Valoarea totală a proiectului este de 7.988.762,55 EURO, din care: – 6.790.448,16 euro (Fonduri FEDR) – 85 % – 1.038.459,26 euro (Bugetele Statelor Român și Bulgar) – 13 % – 159.855,13 euro (Buget Local Medgidia și Bugetul Local Dobrich) – 2 %.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*