Finalizarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a iluminatului public în Orașul Cernavodă (POR 2014 – 2020) – Modernizarea sistemului de iluminat în Orașul Cernavodă, Județul Constanța”

Primăria Cernavodă modernizează iluminatul stradal. FOTO Cristina Sîmbeteanu

UAT ORAȘUL CERNAVODĂ, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ILUMINATULUI PUBLIC ÎN ORAȘUL CERNAVODĂ (POR 2014 – 2020) – Modernizarea sistemului de iluminat în Orașul Cernavodă, Județul Constanța”, cod SMIS 126849, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor.

Obiectivul general al proiectului îl constituie reducerea consumului de energie primară în infrastructurile publice ale Orașului Cernavodă, respectiv în iluminatul public, cu 54,60%, contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public local.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță a sistemului de iluminat public al Orașului Cernavoda dispus pe 83 de străzi principale și secundare și în Parcul Central al orașului;
 • asigurarea nivelului de iluminare de 14 lx și luminanța medie menținută de 0,6 cd/m2, coroborat cu optimizarea consumurilor de energie electrică;
 • creșterea eficienței sistemului de iluminat prin reducerea consumului de energie primară cu 54,60% și a costului energiei aferente sistemului;
 • implementarea de soluții, sisteme și echipamente care să conducă la reducerea costurilor operaționale necesare funcționării acestuia la parametrii reglementați de standardul SR- EN 13201/2015.
 • creșterea gradului de securitate individuală și colectivă, precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;
 • reducerea numărului de accidente și vandalizări noaptea;
 • reducerii poluării luminoase;
 • introducerea a 10 surse de energie regenerabilă, respectiv 10 stalpi echipați cu panouri fotovoltaice, în Parcul Central al orașului;
  utilizarea în infrastructura SIP a echipamentelor care să ducă la reducerea în mod direct a poluării luminoase și în mod indirect a poluării cu emisii de CO2.

Rezultatele proiectului:

 • scaderea cu 54,60% a consumului anual de energiei primară în iluminatul public al orașului Cernavoda;
 • reducerea cu 35,23% a emisiilor anuale de gaze cu efect de seră;
 • lungimea sistemului de iluminat public modernizat în orașul Cernavoda ca urmare a implementării proiectului este de 2451 metri, fiind dispus pe 83 de străzi și în Parcul Central al orașului;
 • pentru iluminatul public al Parcului Central din orașul Cernavoda au fost montați 10 stâlpi prevăzuți cu surse de energie regenerabilă;
 • nivelul de iluminare mediu a fost sporit de la 5,1 lx în anul de referință 2017, la 14 lx la finalizarea proiectului;
 • prin proiect au fost instalate 846 corpuri de iluminat cu LED controlate prin telegestiune;

Valoarea totală a proiectului este de 4.374.958,78 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 3.701.541,56 lei, contribuția de la bugetul de stat este de 566.118,12 lei iar cofinanțarea din bugetul local este de 107.299,10 lei. Impactul investiției la nivelul localității constă în creșterea calității serviciilor de iluminat public în Orașul Cernavodă. Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la Primăria Orașului Cernavodă, Str. Ovidiu, nr. 11, , tel. 0241/487108, fax. 0241/487124, e-mail: secretariat@primaria-cernavoda.ro.

Finanțare pentru UAT Cernavodă

Finanțare pentru UAT Cernavodă

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*