Dumitru Lupu – cetățean de onoare, planuri noi în Henri Coandă și terenuri pentru Biserică – doar câteva dintre proiectele ce vor fi votate de consilierii constănțeni

Consilierii locali din Constanța. FOTO Adrian Boioglu
Consilierii locali din Constanța. FOTO Adrian Boioglu

Consiliul local al municipiului Constanţa este convocatîn şedinţă ordinară luni, 31 iulie 2017, ora 12.00, în sala „Remus Opreanu″ a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local al municipiului Constanța din data de 30.06.2017;

2. Proiect de hotărare privind validarea in funcția de consilier local a domnului Gavrilă Florin Tudor;

3. Proiect de hotărare privind validarea in funcția de consilier local a domnului Tulică Marius;

4. Proiect de hotărare privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2017;

5. Proiect de hotărare privind premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat și a profesorilor îndrumători;

6. Proiect de hotărare privind acordarea de recompense financiare elevilor premiați la olimpiadele sau concursurile școlare internaționale și a profesorilor indrumători;

7. Proiect de hotărare privind acordarea titlului de Cetățean de onoare – post mortem domnului Dumitru Lupu;

8. Proiect de hotărare privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali ai municipiului Constanța;

9. Proiect de hotărare privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate in subordinea Consiliului local al municipiului Constanța;

10. Proiect de hotărare privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța;

11. Proiect de hotărare privind stabilirea tarifelor la bilete și abonamente, a tarifului social și a comisioanelor aferente vanzărilor lunare de bilete și/sau abonamente pentru transportul public local in comun;

12. Proiect de hotărare privind modificarea art. 4 lit. c) pct. 7 din anexa la HCL nr.71/2017 privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța, în sensul majorării plafonului de pensie pentru pensionarii care beneficiază de aceste facilități;

13. Proiect de hotărare privind achiziționarea de servicii juridice specializate de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în vederea reorganizării Regiei Autonome de Transport in Comun Constanța în societate comercială și încheierii contractului de prestări servicii publice de transport;

14. Proiect de hotărare privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport in Comun Constanța;

15. Proiect de hotărare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al RADET Constanța;

16. Proiect de hotărare privind stabilirea prețului local de furnizare a energiei termice in sistem centralizat incepand cu 01.07.2017 in municipiul Constanța;

17. Proiect de hotărare privind realizarea unui proiect pilot de transformare a punctului termic 31 situat pe strada Muncel nr. 24 – zona Faleză Nord, in stație de producere a energiei termice din surse neconvenționale, respectiv energie termică din biomasă și energie solară;

18. Proiect de hotărare privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilități și conexe acestora prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L.;

19. Proiect de hotărare privind organizarea consiliului de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța;

20. Proiect de hotărare privind majorarea capitalului social al S.C. Ecosal S.R.L.;

21. Proiect de hotărare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate pentru lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – cartier Compozitori – Etapa I: str. Constantin Bobescu, str. Sergiu Celibidache, str. Barbu Filaret, str. Tiberiu Brediceanu, aleea Gheorghe Dumitrescu, str. Gheorghe Dima, str. Mihail Jora, str. Operei, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a străzii Recoltei (tronson str. George Topirceanu – str. Tache Ionescu) – Cartier Palazu Mare;

22. Proiect de hotărare pentru aprobarea Convenției cu privire la publicarea hărții oficiale a municipiului Constanța;

23. Proiect de hotărare privind menținerea alocării din bugetul local a valorii cofinanțării aferentă proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentaței de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată in aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020″;

24. Proiect de hotărare privind aprobarea privind aprobarea regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța pentru activități sportive organizate in baza Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;

25. Proiect de hotărare privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Asociației Suporter Spirit Club Sportiv Farul Constanța în anul 2017;

26. Proiect de hotărare privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea Asociației Județene de Șah Constanța în vederea organizării Campionatului European de Șah pentru Juniori 2017;

27. Proiect de hotărare privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Clubului Sportiv Farul Constanța în anul 2017;

28. Proiect de hotărare privind alocarea unei sume din bugetul local pentrufinanţarea activităţii sportive a Asociației Club Sportiv Top Star TT Constanța în anul competițional 2017-2018;

29. Proiect de hotărare privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Asociației Sportive Baschet Club Athletic Constanța în anul competițional 2017-2018;

30. Proiect de hotărare privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Asociației Club Sportiv Tomitanii în anul competițional 2017-2018;

31. Proiect de hotărare privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Asociației Handbal Club Dobrogea Sud Constanța în anul competițional 2017-2018;

32. Proiect de hotărare privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Asociației Club Sportiv Top Volei 05 Constanța în anul competițional 2017-2018;

33. Proiect de hotărare privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Clubului Sportiv Phoenix Constanța în anul competițional 2017-2018;

34. Proiect de hotărare privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Clubului Sportiv Universitar Neptun Constanța în anul competițional 2017-2018;

35. Proiect de hotărare privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Clubului Sportiv Cleopatra Mamaia în anul competițional 2017-2018;

36. Proiect de hotărare privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Asociației Club Sportiv Selena. S.N. Constanța în anul competițional 2017-2018;

37. Proiect de hotărare privind modificarea art. 6 alin. (1) din HCL nr. 65/2011 privind aprobarea „Programului de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente” Campusul social Henri Coandă, str. Ștefăniță Vodă;

38. Proiect de hotărare privind actualizarea H.C.L. nr. 629/2002 privind transmiterea in folosință gratuită, pe durata executării lucrărilor, către Agenția Națională pentru Locuințe a terenului în suprafață de 5.288 mp, situat în zona Palazu Mare – A.N.L.1 în vederea construirii unui ansamblu de locuințe;

39. Proiect de hotărare privind completarea HCL nr. 211/2011 privind insuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa;

40. Proiect de hotărare privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;

41. Proiect de hotărare completarea H.C.L. nr. 712/2005 privind preluarea din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea Consiliului local Constanța a imobilului „Spital Clinic de Boli Infecțioase” ce constituie domeniu public al municipiului Constanța și transmiterea dreptului de administrare unității sanitare publice;

42. Proiect de hotărare privind transmiterea dreptului de folosință gratuită asupra terenului in suprafață de 763 mp situat în str. Soveja, Parcul Tăbăcăriei, către Parohia „Sfantul Mare Mucenic Mina”;

43. Proiect de hotărare privind transmiterea dreptului de folosință gratuită asupra terenului in suprafață de 601 mp situat în str.Soveja, Parcul Tăbăcăriei, către Asociația „Așezămintele Sfantului Mare Mucenic Mina”;

44. Proiect de hotărare emiterea acordului Consiliului local al municipiului Constanța în vederea preluării din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Constanța a monumentului Mitropolitului Andrei Șaguna, amplasat pe b-dul Alexandru Lăpușneanu nr. 13 din municipiul Constanța;

45. Proiect de hotărare privind retragerea din administrarea unităților de învățământ a unor imobile, preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța;

46. Proiect de hotărare privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației a unui teren situat in municipiul Constanța, str. Nicolae Iorga nr. 87;

47. Proiect de hotărare privind aprobarea vanzării prin negociere directă a unui bun imobil ce aparține domeniului privat al municipiului Constanța;

48. Proiect de hotărare privind suspendarea HCL nr. 383/2016 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 384/2013 privind aprobarea O.G nr. 31/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

49. Proiect de hotărare privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Avram Iancu, aleea Garofiței și terenuri proprietate privată,

50. Proiect de hotărare privind atribuirea denumirii „strada Depozitelor‟circulației publice carosabile situată in zona industrială, cu acces la șoseaua Industrială;

51. Proiect de hotărare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil S+P+1-2E – comerț en-gros, depozitare, spațiu expozițional, birouri și împrejmuire teren, bd Aurel Vlaicu nr. 271, investitor S.C. MPM Real Estate Investement S.R.L.;

52. Proiect de hotărare privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Pandurului, str. Theodor Speranția și str. Micșunelelor,

53. Proiect de hotărare privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Eliberării și alei de acces

54. Proiect de hotărare privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de al. Murelor, str. Ștefăniță Vodă, al. Afinei, alee acces,

55. Proiect de hotărare privind detalierea Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 121/2011;

56. Proiect de hotărare pentru aprobarea acordării unui sprijin financiar parohiei Adormirea Maicii Domnului I;

57. Proiect de hotărare pentru aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Sf. Antonie cel mare și Sf. Iosif Mantuitorul;

58. Proiect de hotărare privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

59. Proiect de hotărare privind aprobarea componenței și a regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

60. Proiect de hotărare privind aprobarea demarării procedurilor legale de reglementare a situației juridice pentru cripta paleo-creștină, parte din necropola orașului antic Tomis și identificarea oportunităților de finanțare în vederea protejării, conservării, restaurării și punerii in valoare a acesteia;

61. Proiect de hotărare privind alegerea președintelui de ședință.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*