Consiliul Local Municipal Medgidia, întrunit în ședință ordinară a lunii în curs

Vot în ședința de Consiliu Local Medgidia. FOTO Adrian Boioglu
Vot în ședința de Consiliu Local Medgidia. FOTO Adrian Boioglu

Optsprezece dintre consilieri locali din Medgidia s-au întrunit marți, 27 iunie, în sala de consiliu a Primăriei Municipiului Medgidia pentru a analiza și supune votului cele șaisprezece proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi.

Primul punct admis pe ordinea de zi a privit modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 82/04.05.2023 privind constituirea dreptului de uz și servitute, cu titlu gratuit, în favoarea ROMCIM S.A.

Următorul proiect de hotărâre aprobat a fost referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 89/25.05.2023 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 10.000.000 lei.

În continuarea ședinței au fost admise proiectele privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilelor terenuri în suprafață de 1.048 mp, 5.562 mp, 276 mp, 1.195 mp, respectiv 821 mp, aflate în domeniul privat al municipiului Medgidia, situate în intravilanul mun. Medgidia la următoarele adrese: sat Valea Dacilor, str. Berzei, nr. 38; sat Valea Dacilor, str. Medgidiei, nr. 21; str. Progresului, nr. FN, LOT 1; sat Valea Dacilor, str. Berzei, nr. 54 și str. I.C. Brătianu, nr. 3, municipiul Medgidia, jud. Constanța, având numerele cadastrale 109945, 103237, 108484, 103367 și 103584.

Cu numărul unsprezece pe ordinea de zi a fost aprobată repartizarea unei unități locative situată în bloc ANL din municipiul Medgidia, județul Constanța.

Consilierii locali au aprobat cu vot majoritar dezmembrare imobilului compus din teren intravilan în suprafață de 8.417 mp și construcția C1 – cabină poartă, având număr cadastral 110447 și înscris în Cartea funciară nr. 110447 a unității administrativ – teritoriale Medgidia.

De asemenea, a fost admis proiectul de hotărâre privind constituirea unei servituți legale speciale, în favoarea ROMCIM S.A., în vederea realizării obiectivului de investiție „Relocare conductă de transport internațional gaze naturale DN 1000 T1 Isaccea – Negru Vodă, în zona carierei ROMCIM, punct de lucru Medgidia, județul Constanța”.

Ședința a continuat cu alegerea președintelui de ședință pentru perioada iulie-septembrie 2023.

Un alt proiect votat de consilierii locali a fost referitor darea în folosință gratuită a imobilului teren intravilan în suprafață de 12.180 mp, identificat cu număr cadastral 110953 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110953, situat în mun. Medgidia, str. Salcâmilor, nr. 22, jud. Constanța, care aparține domeniului privat al Municipiului Medgidia, către Asociația „Zekat – Asociația Cultului Musulman din Medgidia”, în scopul construirii unui campus social, în condițiile articolului nr.362 alineat (2) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Votul majoritar al consilierilor a vizat și atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile situate pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 7323/19.06.2023.

Cu numărul cincisprezece pe ordinea a fost analizat și admis punctul referitor la constituirea dreptului de uz și servitute, cu titlu gratuit, în favoarea E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A., în vederea amplasării noilor capacități energetice de interes public, alcătuite din PTAB și CASETE STRADALE.

Un ultim proiect de hotărâre aprobat a privit încheierea unui acord de parteneriat între Unitatea administrativ-teritorială Medgidia și ROMCIM S.A.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*