Consilierii locali din Valu lui Traian, convocați în ședință ordinară în data de 13 octombrie

Primăria din Valu lui Traian. FOTO Adrian Boioglu

Consilierii locali din Valu lui Traian au fost convocați în ședință ordinară, care va avea loc în data de 13 octombrie.

Primarul comunei Valu lui Traian  Florin Mitroi, convoacă şedinţă  ordinară  a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile  art.133 alin.(1) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările uterioare,  în data de  13.10.2023,  ora-  12.00. Evenimentul va  avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Proiectul  ordinii de  zi  este  compus  din  urmatoarele  puncte :

 1. Proiect de hotărâre  pentru  modificarea  și  completarea  H.C.L. nr.102/25.04.2023  privind stabilirea  salariilor de  bază  pentru  funcţionarii publici  şi  personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate  al primarului  comunei  Valu  lui Traian  şi  din  serviciile publice  din subordinea  Consiliului Local al  comunei  Valu  lui Traian, începând  cu  data de  01.05.2023.
 2. Proiect de hotărâre privind  atestarea  apartenenţei la  domeniul  privat al  comunei  Valu lui Traian, a  unui  teren  situat în intravilan.
 3. Proiect de hotărâre privind  acordul  Consiliului Local  Valu  lui  Traian  cu  privire  la  aprobarea  disponibilităţii  terenului  în suprafață de  30,8 m.p.  ce face parte din domeniul public al  comunei  Valu  lui Traian, situat la intersecţia străzii  Soarelui, cu str.Măceşului,  în  vederea  amplasării unui post de transformare  în  anvelopă de beton de către S.C.”E- DISTRIBUŢIE DOBROGEA S.A. Constanţa.
 4. Proiect  de hotărâre  privind  desemnarea  persoanelor  ce  vor  reprezenta  Consiliului Local  al  comunei  Valu  lui Traian,  în  calitate  de  membri,  în cadrul  comisiei de evaluare   ce va fi  constituită  pentru  desfăşurarea  licitaţiilor  publice  organizate  pentru vânzarea /închirierea de  terenuri /spaţii  ce  fac  parte  din  domeniul  privat sau  public  al comunei  Valu  lui Traian.
 5. Proiect de hotărâre pentru  modificarea  Regulamentului de  desfăşurare  a activităţilor comerciale şi  a serviciilor de piaţă pe raza administrativ-teritorială a comunei VALU LUI TRAIAN, aprobat prin H.C.L. nr.188/ 05.08.2022, cu modificările  și  completările  ulterioare.
 6. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  unui   raport  de  evaluare  asupra  unui   teren  intravilan  ce face parte din  domeniul  privat  al  comunei  Valu lui Traian.
 7. Proiect de hotărâre  privind  desemnarea  persoanelor  ce  vor  reprezenta  Consiliului Local  al  comunei  Valu  lui Traian,  în  calitate  de  membri,  în cadrul  Consiliilor de  Administrație  ale  unităţilor  de  învăţământ   preuniversitar de  stat  organizate  pe  raza  comunei  Valu  lui  Traian, pentru  anul  şcolar 2023-2024.
 8. Proiect de hotărâre  pentru  completarea  art.3  din  H.C.L. nr.105/19.05.2020;  a  art.3  din H.C.L. nr.186/ 09.09.2022  și  art.3  din  H.C.L. nr.262/15.10.2021.
 9. Proiect de hotărâre privind  numirea doamnei Costache  Ionela-Marinela  în funcția  de  director  al Clubului Sportiv ”VOINȚA VALU LUI TRAIAN”   și desemnarea persoanelor  ce  vor  reprezenta  Consiliului Local  al  comunei  Valu  lui Traian,  în  calitate  de  membri,  în cadrul  Consiliului de  Administrație  al  Clubului Sportiv ”VOINȚA VALU LUI TRAIAN”.
 10. Proiect de hotărâre  privind  transformarea  unor  posturi  vacante  din   cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului   și  Compartimentului  After School.
 11. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  RECTIFICARII  BUGETULUI LOCAL pe anul 2023, aprobat  prin  H.C.L. nr.5/ 20.01.2023, cu  modificările ulterioare.
 12. Proiect de hotărâre  privind  împuternicirea primarului comunei Valu lui Traian  cu încheierea și semnarea contractelor de  asistență/reprezentare juridică ce  se  vor  încheia în scopul apărării  intereselor unității administrativ   teritoriale Comuna  Valu lui Traian  și ale  autorităților administrației publice locale.
 13. Proiect de hotărâre privind  modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2023, aprobat prin H.C.L. nr. 17/20.01.2023, cu modificările și completările ulterioare.
 14. Diverse

– Raport  trim. III   Registrul Agricol.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*