Consilierii locali din Valu lui Traian au fost convocați în ședință ordinară în data de 25 aprilie

Primăria Valu lui Traian. FOTO Adrian Boioglu
Primăria Valu lui Traian. FOTO Adrian Boioglu

Consiliul Local Valu lui Traian a fost convocat în ședință ordinară în data de 25 aprilie, iar pe ordinea de zi se află 13 proiecte de hotărâre.

Primarul comunei Valu lui Traian  Florin Mitroi, convoacă şedinţă  ordinară  a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, în conformitate cu prevederile  art.133 alin.(1) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările uterioare,  în data de  25.04.2023,  ora. 12,00. Evenimentul va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Proiectul  ordinii de  zi  este  compus  din  următoarele  puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  dezmembrarii  terenului  intravilan  în  suprafaţă  totală  de  111.381   m.p. P 512/1, zona lotizată F,  nr. cadastral-113430, ce face parte  din  domeniul  privat   al  comunei  Valu  lui Traian.
 2. Proiect de hotărâre privind atribuirea  unor  loturi  de  teren  în  folosinţă  gratuită  către tinerii  sub 35 de ani în  vederea  construirii  de  locuinţă  proprietate  personală, în  condiţiile  Legii nr.15/2003
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii  prin  licitaţie publică  a   unor terenuri ce fac parte  din  domeniul privat  al  comunei Valu  lui Traian.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr.13  din anexa la H.C.L. nr.340/14.11.2018  privind  atribuirea   unor  loturi  de  teren  în  folosinţă  gratuită  către tinerii  sub 35 de ani în  vederea  construirii  de  locuinţă  proprietate  personală, în  condiţiile  Legii nr.15/2003, cu modificările ulterioare..
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea  inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2023, aprobat prin H.C.L. nr. 17/20.01.2023, cu modificările și completările ulterioare
 6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  rectificării  bugetului local pe anul 2023, aprobat  prin  H.C.L. nr. 5/ 20.01.2023, cu modificările ulterioare.
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Nomenclaturii stradale la  nivelul comunei ValuluiTraian,  aprobată  prin H.C.L. nr.159/08.07.2022, cu  modificările şi completările ulterioare.
 8. Proiect de hotărâre pentru  modificarea art.1 din H.C.L. nr.81/20.03.2023 privind  aprobarea retragerii   dreptului  de folosinţă  asupra  terenului intravilan în suprafață de 218 m.p. situat pe str. Floarea Soarelui, nr.34, atribuit  domnului  Pascu  Alexandru în  baza Legii nr.15/2003.
 9. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  unui  protocol  de colaborare  cu  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, în  vederea implementării proiectului ”Venus – împreună pentru o viață în  siguranță”
 10. Proiect de hotărâre  pentru  completarea  Anexei nr.1- Programul de investiții și dotări, pe anul 2023,  al Societății Gospodărie Comunală Valu lui Traian ”SRL,  la H.C.L. nr.68/10.03.2023.
 11. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  indexării  impozitelor  şi  taxelor  locale  pentru  anul  2024, ţinând  cont  de  rata  inflaţiei  pentru  anul 2023.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării  din  bugetul  local  pe  anul 2023 a  cheltuielilor  ce  se  vor  efectua  cu  organizarea  activităţilor specifice  luptelor  tătărăşti (KÜREŞ)  în  data  de 01.05.2023.
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 din H.C.L. nr.332/22.12.2021 privind aprobarea participării Comunei Valu Lui Traian la “Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi,prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutierne poluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”, a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru localități declarate stațiuni turistice și localități aferente zonelor metropolitane ale municipiilor reședință de județ, în comuna Valu lui Traian, Jud. Constanța”.

Diverse:
– Raport  trim. I    Registrul Agricol.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*