Consilierii locali din Medgidia, convocați joi, 31 martie, în ședință ordinară

Primăria și Consiliul Local Medgidia. FOTO Cătălin Schipor

Consiliul Local Medgidia a fost convocat joi, 31 martie, de la ora 16.30, într-o ședință ordinară.

Pe ordinea de zi se află 24 de proiecte de hotărâre. Acestea sunt:

 1. Proiect de hotărâre nr. 75/23.03.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, județul Constanța, pe anul 2022.
 2. Proiect de hotărâre nr. 50/16.03.2022 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor care se vor acorda elevilor din învățământul preuniversitar de stat pentru semestrul II al anului școlar 2021 – 2022.
 3. Proiect de hotărâre nr. 51/16.03.2022 privind aprobarea Procedurii de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restanțe la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Medgidia.
 4. Proiect de hotărâre nr. 52/17.03.2022 privind scoaterea din evidențele fiscale ale Municipiului Medgidia a unor creanțe provenite din amenzi datorate de persoane fizice decedate.
 5. Proiect de hotărâre nr. 53/18.03.2022 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru acoperirea golului de casă aferent secțiunii de funcționare a unităților de învățământ, la data de 31.12.2021.
 6. Proiect de hotărâre nr. 54/18.03.2022 pentru validarea Dispoziției primarului municipiului Medgidia nr. 276/2022 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Poliției Locale a Municipiului Medgidia pentru acoperirea golului de casă aferent secțiunii de funcționare, în sumă de 4.578,53 lei la data de 31.12.2021.
 7. Proiect de hotărâre nr. 55/18.03.2022 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziționarea de lapte și produse lactate, precum și a produselor de panificație aferente Programului pentru Școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul municipiului Medgidia.
 8. Proiect de hotărâre nr. 56/18.03.2022 privind acordarea unui sprijin financiar doamnei Odae Liliana-Ștefania.
 9. Proiect de hotărâre nr. 57/18.03.2022 privind aprobarea repartizării unei unități locative situată în bloc ANL din municipiul Medgidia, județul Constanța.
 10. Proiect de hotărâre nr. 58/18.03.2022 privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului construcție, identificat cadastral sub nr. 108537 și înscris în Cartea Funciară Nr. 108537 a localității Medgidia.
 11. Proiect de hotărâre nr. 59/18.03.2022 privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului construcție, identificat cadastral sub nr. 108528 și înscris în Cartea Funciară Nr. 108528 a localității Medgidia.
 12. Proiect de hotărâre nr. 60/18.03.2022 privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului construcție, identificat cadastral sub nr. 108536 și înscris în Cartea Funciară Nr. 108536 a localității Medgidia.
 13. Proiect de hotărâre nr. 61/18.03.2022 prin care se ia act de modificarea contractului de comodat nr. 66/22.03.2010 prin încheierea actului adițional nr. 8 la acesta, cu doamna Marin Mariana.
 14. Proiect de hotărâre nr. 62/18.03.2022 prin care se ia act de modificarea contractului de comodat nr. 71/22.03.2010 prin încheierea actelor adiționale nr. 8-9 la acesta, cu doamna Demir Mihaela.
 15. Proiect de hotărâre nr. 71/18.03.2022 prin care se ia act de modificarea contractului de comodat nr. 64/22.03.2010 prin încheierea actelor adiționale nr. 6-7 la acesta, cu domnul Lovin Traian-Elvis.
 16. Proiect de hotărâre nr. 72/18.03.2022 prin care se ia act de modificarea contractului de comodat nr. 68/22.03.2010 prin încheierea actelor adiționale nr. 6-7 la acesta, cu domnul Lovin Chiriac Gilbert.
 17. Proiect de hotărâre nr. 73/18.03.2022 privind declararea ca bun de uz și interes public local a imobilului situat în extravilanul municipiului Medgidia, având categoria de folosință drum, în suprafață de 12,22 ha – TRONSON III, identificat cadastral cu nr. 104974 și înscris în Cartea Funciară nr. 104974 a U.A.T. Medgidia.
 18. Proiect de hotărâre nr. 74/21.03.2022 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Spitalului Municipal Medgidia, în sumă de 2.864.706 lei la data de 31.12.2021.
 19. Proiect de hotărâre nr. 76/29.03.2022 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ca urmare a actualizării devizului general pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Școala Gimnazială I.L. Caragiale din Municipiul Medgidia, județul Constanța”.
 20. Proiect de hotărâre nr. 77/29.03.2022 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ca urmare a actualizării devizului general pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Școala Gimnazială Mircea Dragomirescu din Municipiul Medgidia, județul Constanța”.
 21. Proiect de hotărâre nr. 78/29.03.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Școala Gimnazială I.L. Caragiale din Municipiul Medgidia, județul Constanța” și asigurarea surselor de finanțare.
 22. Proiect de hotărâre nr. 79/29.03.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Școala Gimnazială Mircea Dragomirescu din Municipiul Medgidia, județul Constanța” și asigurarea surselor de finanțare.
 23. Proiect de hotărâre nr. 80/29.03.2022 privind declararea ca bunuri de uz și interes public local a unor imobile terenuri situate în intravilanul municipiului Medgidia.
 24. Proiect de hotărâre nr. 81/29.03.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unui imobil – teren situat pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 4424/28.03.2022.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*