Consilierii locali din Medgidia, convocați astăzi într-o ședință ordinară

Primăria Medgidia. FOTO Adrian Boioglu
Primăria Medgidia. FOTO Adrian Boioglu

Consilierii locali din Medgidia au convocați astăzi, de la ora 16.30, într-o ședință ordinară.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte de hotărâre:

 1. Proiect de hotărâre nr. 192/18.10.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 806 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 102230 și înscris în Cartea Funciară Nr. 102230, situat în intravilanul mun. Medgidia, sat Valea Dacilor, str. Medgidiei, nr. 53, jud. Constanța.
 2. Proiect de hotărâre nr. 193/18.10.2023 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a imobilului – teren în suprafață indiviză de 360 mp, situat în intravilanul municipiului Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 11426/13.10.2023.
 3. Proiect de hotărâre nr. 194/18.10.2023 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Medgidia a imobilului teren și construcții, identificat cu număr cadastral 104553 și înscris în Cartea Funciară Nr. 104553 Medgidia, situat în mun. Medgidia, str. Izvorului, nr. 2A, jud. Constanța, și schimbarea destinației acestuia în spațiu prestări servicii, în vederea valorificării.
 4. Proiect de hotărâre nr. 195/18.10.2023 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Medgidia în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic „Nicolae Titulescu” Medgidia, începând cu anul școlar 2023 – 2024.
 5. Proiect de hotărâre nr. 196/19.10.2023 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile situate pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr.  11547/18.10.2023.
 6. Proiect de hotărâre nr. 197/19.10.2023 privind alipirea a două imobile identificate cadastral cu numărul 110860, în suprafață de 389 mp, situat în mun. Medgidia, Piațeta Decebal, nr. 6A, jud. Constanța, respectiv 110980, în suprafață de 316 mp, situat în mun. Medgidia, Piațeta Decebal, nr. 6B, jud. Constanța.
 7. Proiect de hotărâre nr. 198/20.10.2023 privind îndreptarea unor erori materiale strecurate în cuprinsul Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 183/2023 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 1242 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110873 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110873, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Vîlcelelor, nr. 4, Lot 2, jud. Constanța.
 8. Proiect de hotărâre nr. 199/20.10.2023 privind îndreptarea unor erori materiale strecurate în cuprinsul Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 181/2023  pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 431 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111064 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111064, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Podgoriilor, nr. 17A, jud. Constanța.
 9. Proiect de hotărâre nr. 200/20.10.2023 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Medgidia(PMUD) 2021-2027.
 10. Proiect de hotărâre nr. 201/20.10.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, județul Constanța, pe anul 2023.
 11. Proiect de hotărâre nr. 202/20.10.2023 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a imobilului – teren în suprafață indiviză de 100 mp, situat în intravilanul municipiului Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 11610/19.10.2023.
 12. Proiect de hotărâre nr. 203/23.10.2023 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al U.A.T. Medgidia a imobilului teren intravilan, în suprafață de 1345 mp, identificat cu numărul cadastral 110390 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110390, situat în mun. Medgidia, str. Kemal Agi Amet, nr. 1Bis, Lot 1, jud. Constanța.
 13. Proiect de hotărâre nr. 204/23.10.2023 privind încetarea prin acordul părților a contractului de concesiune nr. 420/26.09.2000, modificat prin actele adiționale nr. 1 și 2, încheiat cu Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Medgidia.
 14. Proiect de hotărâre nr. 205/23.10.2023 privind darea în folosință gratuită a imobilului teren intravilan în suprafață de 3765 mp, identificat cu număr cadastral 108337 și înscris în Cartea Funciară Nr. 108337, situat în mun. Medgidia, str. Poporului, nr. 2, jud. Constanța, ce aparține domeniului privat al Municipiului Medgidia, către Parohia Medgidia IV Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, Protoieria Medgidia, în scopul desfășurării activității religioase.
 15. Proiect de hotărâre nr. 206/24.10.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață indiviză de 153 mp, situat în municipiul Medgidia, str. Dimitrie Cantemir, nr. 1A, jud. Constanța, identificat cu numărul cadastral 111010 și înscris în Cartea Funciară nr. 111010, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*