Consilierii locali din Medgidia au fost convocați joi, 26 august, în ședință ordinară

Consiliul Local Medgidia a fost convocat joi, 26 august, de la ora 16.30, într-o ședință ordinară. Pe ordinea de zi se află 17 proiecte de hotărâre.

Acestea sunt:

 1. Proiect de hotărâre nr. 132/11.08.2021 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor care se vor acorda elevilor din învățământul preuniversitar de stat pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2020 – 2021.
 2. Proiect de hotărâre nr. 133/11.08.2021 privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Medgidia, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, corp școală și corp sală de sport, Medgidia”- Faza Proiect Tehnic și asigurarea surselor de finanțare.
 3. Proiect de hotărâre nr. 134/11.08.2021 privind aprobarea reactualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, precum și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție „Construire creșă în municipiul Medgidia, județul Constanța”.
 4. Proiect de hotărâre nr. 135/11.08.2021 privind aprobarea documentației specifice delegării serviciului de salubrizare al Municipiului Medgidia, județul Constanța.
 5. Proiect de hotărâre nr. 136/11.08.2021 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110314 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110314.
 6. Proiect de hotărâre nr. 137/12.08.2021 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren extravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110334 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110334.
 7. Proiect de hotărâre nr. 138/12.08.2021 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren extravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110335 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110335.
 8. Proiect de hotărâre nr. 139/12.08.2021 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110399 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110399.
 9. Proiect de hotărâre nr. 140/12.08.2021 privind acordarea unui sprijin financiar domnului Stoica Laurențiu – Nicolae.
 10. Proiect de hotărâre nr. 141/12.08.2021 pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 46/2021.
 11. Proiect de hotărâre nr. 142/12.08.2021 privind aprobarea repartizării unor unități locative situate în blocuri ANL din municipiul Medgidia, județul Constanța.
 12. Proiect de hotărâre nr. 143/12.08.2021 privind modificarea H.C.L. nr. 95/30.06.2021.
 13. Proiect de hotărâre nr. 144/13.08.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a imobilelor – terenuri situate pe teritoriul UAT Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 9906/10.08.2021.
 14. Proiect de hotărâre nr. 145/13.08.2021 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al U.A.T. Medgidia a Centralei Termice nr. 4, în vederea valorificării.
 15. Proiect de hotărâre nr. 146/13.08.2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al municipiului Medgidia și al bugetelor instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, precum și a situațiilor financiare, la 30.06.2021.
 16. Proiect de hotărâre nr. 147/16.08.2021 privind aprobarea repartizării unei unități locative aflată în administrarea D.G.D.P.P.
 17. Proiect de hotărâre nr. 148/16.08.2021 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Medgidia și Asociația „ZÂMBET ȘI CULOARE”.
 18. Proiect de hotărâre nr. 149/16.08.2021 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Medgidia și Asociația „CURCUBEUL CUNOAȘTERII”.
 19. Proiect de hotărâre nr. 150/16.08.2021 privind aprobarea închirierii unor spații, în vederea desfășurării activităților specifice Clubului pensionarilor.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația Constanța NEWS, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*