Consilierii locali din Constanța sunt convocați în ședință ordinară la sfârșitul lunii ianuarie

Consilierii locali se întrunesc în ședință

Consiliul local al municipiului Constanţa se va întruni în şedinţă ordinară, marți, 30 ianuarie, începând cu ora 12.00, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa. Ordinea de zi cuprinde 33 de puncte, la toate inițiator fiind primarul Decebal Făgădău.

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 28.12.2017;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța pentru anul școlar 2018-2019;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Măsuri integrate pentru o viață mai bună„, cod SMIS 114654 și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local de furnizare a energiei termice în sistem centralizat începând cu 01.01.2018 în municipiul Constanța;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Ecosal SRL pentru anul 2018;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea fuziunii prin absorbție a SC Ecosal SRL de către SC Confort Urban SRL;

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea accesului și a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale în baza Legii nr. 114/1996;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea accesului și a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza OUG nr. 74/2007;

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea îndreptării erorii materiale din anexa la HCL nr. 352/2017 privind aprobarea normativului privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele ce deservesc structuri ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța;

11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 214/2017 privind stabilirea tarifelor la bilete și abonamente, a tarifului social și a comisioanelor aferente vânzărilor lunare de bilete și/sau abonamente pentru transportul public local în comun;

12. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grav în perioada iulie-decembrie 2017;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele Serviciului public administrare creșe din cadrul Serviciului public de asistență socială Constanța pentru anul 2018;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Constanța pentru anul 2018;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale și a modelului fișelor de evaluare pentru personalul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;

17. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 343/2017 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale din prima parte a anului 2017;

18. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

19. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

20. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul privat al municipiului Constanța, str. Vasile Pârvan nr. 10, în vederea înscrierii în Cartea Funciară;

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Constanța;

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Verde nr. 46, în suprafață de 41 mp;

23. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren în suprafață de 510,6 mp către SC Mig 2000 SRL;

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150841/23.11.2017 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Mircea cel Bătrân, zona Piața Tomis II;

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 83/2007 privind aprobarea participării municipiului Constanţa, în calitate de membru fondator, în vederea constituirii Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului – Litoral;

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare și protocol pentru anul 2018;

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Milano, str. Napoli, str. Alexandria și str. Madrid, inițiator SC Maurer Imobiliare Land Constanța SRL;

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil P+1E – birouri și depozit farmaceutic, Bd. Aurel Vlaicu, parcela A 592/20/1, investitor SC Alfa Medical SRL;

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil P+4E – locuire colectivă, str. Barbu Catargi nr. 18A, investitor Malcea Alexandru;

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil P+2E – locuință individuală și împrejmuire teren, str. Poporului nr. 63 colț cu str. Ion Lahovari nr. 151, investitor SC Dakonis Imobiliar SRL;

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal – reglementare teren situat în str. I.L. Caragiale nr. 47A, în baza sentinței civile nr. 3219/2013;

32. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța aprobat prin HCL nr. 113/2017;

33. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru renegocierea chiriilor spațiilor folosite de Primăria municipiului Constanța cu destinația de sedii administrative și cu altă destinație, gestionate de Direcția tehnic administrativ;

34. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*