Consilierii locali ai municipiului Medgidia sunt convocați în ședință ordinară

Primăria și Consiliul Local Medgidia. FOTO Cătălin Schipor

 Consiliului Local al Municipiului Medgidia se întrunește în ședință ordinară în data de 18 februarie, de la ora 17.00. Pe ordinea de zi sunt un număr de zece proiecte de hotărâre ce vor fi votate, toate fiind inițiate de către primarul Valentin Vrabie. 

Proiectele ce sunt supuse votului consilierilor locali sunt:

  1. Proiectul de hotărâre nr. 12 privind aprobarea modificării poziției nr. 115 a Anexei nr. 3 la procesul-verbal de inventariere nr. 1466/12.03.2013 aprobat prin HCL nr. 31/2013
  2. Proiectul de hotărâre nr. 13 privind aprobarea modificării poziției nr. 269 a Anexei nr. 3 la procesul-verbal de inventariere nr. 1466/12.03.2013 aprobat prin HCL nr. 31/2013
  3. Proiectul de hotărâre nr. 14 privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unui bun din domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Constanța în domeniul public al municipiului Medgidia și administrarea Consiliului Local Medgidia
  4. Proiectul de hotărâre nr. 15 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra terenului în suprafață de 1188 mp situat în Medgidia, str. Viilor nr. 22+22A, identificat cadastral cu nr. 108271, înscris în carte funciară 108271, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în favoarea Bisericii Penticostale Betleem, în vederea construirii unui centru social și a unei case de rugăciuni-
  5. Proiectul de hotărâre nr. 16 privind modificarea statului de funcții al Clubului Sportiv Medgidia
  6. Proiectul de hotărâre nr. 17 privind modificarea Anexei 2 la HCL 100/2019 privind aprobarea Structurii Organizatorice și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului
  7. Proiectul de hotărâre nr. 18 privind aprobarea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor tip A.N.L. în municipiul Medgidia în anul 2020
  8. Proiectul de hotărâre nr. 19 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia pentru anul 2020
  9. Proiectul de hotărâre nr. 20 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Medgidia pentru anul 2020
  10. Proiectul de hotărâre nr. 21 privind acordarea unu ajutor financiar tânărului Barbu Lucian

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*