Consilierii locali ai comunei Valu lui Traian, convocați vineri, 27 august, în ședință ordinară

Primăria Valu lui Traian. FOTO Adrian Boioglu
Primăria Valu lui Traian. FOTO Adrian Boioglu

Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, a convocat o ședință ordinară a Consiliului Local, în conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, în data de 27 august, de la ora 12.00. Acesta va avea loc în sala de ședințe a Consiliului Local, cu luarea măsurilor de siguranță care se impun situației actuale – purtarea de măști, în contextul epidemiei de coronavirus și pentru prevenirea riscului de răspândire la nivelul comunei Valu lui Traian a infecției cu virusul COVID-19.

Pe ordinea de zi a ședinței se află următoarele proiecte de hotărâre:

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Nomenclaturii stradale organizată la nivelul comunei Valu lui Traian, aprobată prin H.C.L. nr.40/14.02.2020, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Valu lui Traian.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local Valu lui Traian spre adoptare.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL pe anul 2021, aprobat prin H.C.L. nr.82/ 09.04.2021, cu modificările ulterioare.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local pe anul 2021, a cheltuielilor ce se vor efectua cu realizarea unor lucrări/ reparații de către Școala Gimnazială ”Viceamiral Ioan Murgescu Valu lui Traian.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren intravilan ce face parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian, atribuit în folosință gratuită domnului Dimșa Dincer.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosință asupra unui teren atribuit în baza Legii nr.15/2003 (Lukacs Ștefan/Alexandru).
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2021, aprobat prin H.C.L. nr.18/18.01.2021, cu modificările și completările ulterioare.
 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la prelungirea termenului de închiriere pentru unele locuințele sociale.
 10. Proiect de hotărâre privind declararea obiectivului de investiții ”Lucrări de extindere rețea de gaze” ca fiind de interes public local și stabilirea apartenenței de domeniul public al comunei Valu lui Traian a acestui obiectiv.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027 a comunei Valu lui Taian.
 12. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru ipotecarea construcției realizată pe terenul, lot 258, zona F, situat în comuna Valu lui Traian, str. Curcubeului nr.41, atribuit în folosință gratuită, doamnei DOBRESCU (fostă SMOC) VERONICA-PETRUȚA.
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.84/09.04.2021 privind aprobarea contractării unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 2.000.000 lei, pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții de interes local, respectiv în valoarea de până la 12.604.206,28 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale, cu modificările ulterioare.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii avizului de oportunitate pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal- parcelare terenuri pentru construire locuințe- parcelele : A 394/217, A 394/216/1, A 394/216/2.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii avizului de oportunitate pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal- parcelare terenuri pentru construire locuințe- parcelele : L 186, L 183 și L186/2.
 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L nr.15/18.01.2021, cu modificările ulterioare, precum și a art.1 din H.C.L. nr.176/ 16.07.2021.

17. Decizia nr.22/16.08.2021 a Camerei de Conturi Constanța.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*