Consilierii județeni au aprobat majorarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean Constanța cu aproape 3,5 milioane de lei

Ședință orddinară a Consiliului Județean Constanța. FOTO CJ Constanța

Consilierii județeni s-au reunit miercuri, 28 iulie, în ședința ordinară pentru a dezbate cele 20 de proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi, dintre care unul a fost retras, și alte trei proiecte pe ordinea suplimentară.

În urma dezbaterii publice, care a avut loc în data de 22 iulie, privind Studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean prin curse regulate la nivelul județului Constanța, au fost puse în discuție o serie de propuneri care vizează completarea/modificarea documentației. Ulterior, aceste propuneri de completare/modificare fiind transmise în scris instituției, pentru a putea fi analizate. Din aceste motive, proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean prin curse regulate la nivelul județului Constanța, a modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate la nivelul județului Constanța, a Regulamentului de efectuare a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Constanța, a Caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Constanța și a documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la nivelul județului Constanța, a fost retras de pe ordinea de zi, pentru clarificarea aspectelor transmise de către participanții la dezbatere, cât și cele primite din partea reprezentaților UAT-urilor din județ.

Un proiect important ce s-a aflat pe ordinea de zi a fost cel cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pe anul 2021, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale. Conform legislației aflate în vigoare, “repartizarea pe unități administrativ-teritoriale se face de către consiliul județean prin hotărâre, după consultarea primarilor, în funcție de lungimea și starea tehnică a drumurilor”. Astfel, în urma analizării solicitărilor scrise primite din partea reprezentanților primăriilor din județ, Comisia de analiză a solicitărilor UAT-urilor formulate în vederea repartizării sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2021, a fost întocmită o propunere de repartizare a sumelor, pe care o puteți consulta aici.

Tot astăzi, consilierii județeni au dezbătut șapte proiecte de hotărâre, care au vizat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2021, pentru mai multe instituții din subordinea Consiliului Județean Constanța. Astfel, a fost aprobată majorarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța, cu suma de 3.387.000 lei, față de ultimul buget aprobat. Modificarea se datorează faptului că bugetul a fost rectificat la nivelul filei de plan primite de la DSP Constanța. În urma rectificării bugetare, suma totală a bugetului se ridică la 637.990.787 lei. De asemenea, au fost rectificate bugetele Centrelor de Educație Incluzivă “Maria Montessori”, “Albatros” și “Delfinul” din municipiul Constanța, rectificări datorate actualizării necesarului de burse acordate elevilor din învățământul special, pentru anul școlar 2020 – 2021. Mai exact, bugetul Centrului de Educație Incluzivă “Maria Montessori” a fost majorat cu suma de 30.600 lei, de la 1.421.029 la 1.451.629 lei, în timp ce bugetele CSEI “Albatros” și “Delfinul” au fost diminuate, primul dintre acestea, cu suma de 17.280 de lei iar cel de-al doilea cu suma de 4800 lei. În cazul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța și al Unității de Asistență Medico-Socială Agigea, vorbim de o rectificare a Bugetului și a Listei de investiții, în sensul redistribuirii unor sume între articole bugetare. Bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pentru anul 2021, suferă modificări prin majorarea acestuia cu suma de 8.183.683 lei datorată modificării proiectului “Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”.

Ca urmare a proiectelor de hotărâre privind rectificarea bugetelor instituțiilor din subordinea CJC, a fost supus dezbaterii aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța, pe anul 2021. Astfel, se majorează valoarea bugetului cu suma de 3.449.683 lei. Pentru mai multe detalii privind componența bugetului CJC, puteți consulta proiectul de hotărâre aici.

Un alt proiect discutat a fost cel privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est și UAT Județul Constanța pentru proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii Sud – Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)”. Mai exact, vorbim de modificarea unor clauze ce nu au putut fi prevăzute în momentul încheierii Acordului de Parteneriat, modificări ce vizează includerea obligațiilor ce revin ADR SE și partenerilor, cu privire la monitorizarea posibilelor riscuri identificate de ADR SE în procesul de evaluare și selecție a fișelor de proiect, precum și a completării valorii totale eligibile alocate fiecărui partener. Menționăm că Actul adițional nu are implicații asupra valorii totale eligibile a proiectelor și nici asupra contribuției proprii eligibile a județului Constanța.

Infrastructura rutieră județeană a fost și ea în dezbatere cu două proiecte de hotărâre. Primul a fost cel cu privire aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 223, tronsonul Cernavodă – Rasova – Aliman – Ion Corvin cod SMIS 110343”. Prin acest proiect a fost modificată soluția tehnică a cotei de înălțime, la care va fi reabilitat drumul pe raza UAT comuna Rasova, prin diminuarea acesteia. Menționăm că prin modificarea soluției tehnice valoarea totală a proiectului va rămâne neschimbată și anume 140.534.823,93 lei. Cel de al doilea proiect de hotărâre a vizat aprobarea proiectului tehnic fază PT+DDE al obiectivului de investiție “Modernizare DJ 393: Arsa DJ391 – Albești – Coroana: L = 9, 67 km, tronson 1: Arsa – DJ391 de la km 0+000 – 2+958, 32″. Această investiție vizează îmbunătățirea condițiilor de circulație pentru traficul auto pe drumul județean DJ 393, din localitatea Arsa și până la intersecția cu drumul județean DJ 391. Investiția se ridică la valoarea de 7.358.223,97 lei, urmând a fi realizată pe o lungime de aproximativ 3 kilometri.

Alte două proiecte de hotărâre adoptate astăzi, au fost cu privire la revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța, asupra unui imobil (teren), identificat cu număr cadastral 241285, în suprafață de 5186 mp, aflat în domeniul public al județului Constanța, dar și trecerea în administrarea Primăriei Municipiului Constanța a terenului menționat anterior, precum și a unui al doilea teren, identificat cu numărul cadastral 241286, în suprafață de 1180 mp. Constituirea dreptului de administrare în favoarea Primăriei Constanța asupra celor două terenuri situate în Bulevardul 1 Decembrie nr. 4C, este impusă de faptul că, aceasta intenționează construirea unui nou spital, în imediata vecinătate a Spitalului de Boli Infecțioase Constanța.

Ședința de astăzi s-a ținut în regim de videoconferință și au fost prezenți toți cei 37 de consilieri județeni.

Înainte de începerea protestului membrilor Asociației Elevilor din Constanța, președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, a avut o primă întâlnire cu reprezentanții acestora. Discuțiile s-au purtat pe tema acordării gratuităților conform prevederilor legale în vigoare. Doleanțele și propunerile reprezentanților Asociației Elevilor din Constanța au fost inregistrate, urmând ca în cel mai scurt timp să se organizeze alte întrevederi, pentru a putea fi rezolvate cât mai curând aspectele ridicate de către elevi, conform legislației în domeniu.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*