Cernavodenii pot depune de săptămâna viitoare solicitările pentru acordarea tichetelor sociale pentru sprijin educațional

Primăria Cernavodă. FOTO Adrian Boioglu

Direcția de Asistență Socială Cernavoda desfășoară, în perioada 01 – 08 septembrie, acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora.

Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial, beneficiază în anul școlar 2020 – 2021 de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic, în cuantum de 500 de lei/ an școlar. Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole pe papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:

 • să aibă domiciliul / reședința pe raza orașului Cernavoda;
 • venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din învățământul de stat primar și gimnazial realizat în luna iulie 2020 să fie de până la 1.115 lei;
 • venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din învățământul de stat preșcolar este de până la 284 lei;
 • să facă dovada înscrierii copilului la grădiniță sau școală.

Documente necesare:

 • acte de identitate ale părinților / reprezentantului legal (în original și copie);
 • documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului / hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei / dispoziția autorității tutelare, potrivit legii);
 • certificatele de naștere ale copiilor (original și copie);
 • dovada înscrierii la grădiniță / școală;
 • certificat de căsătorie părinți în original și copie (după caz);
 • certificat de deces părinte (unde este cazul) în original și copie;
 • acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz);
 • hotărârea judecătorească prin care soțul / soția este arestat / arestată preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz).

Cererea completată, însoțită de actele doveditoare, se depune de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 01.09.2020 – 08.09.2020, la sediul Direcției de Asistență Socială din str. Dacia, nr. 5, sau poate fi transmisă electronic la următoarea adresa de e-mail: das@primaria-cernavoda.ro

După primirea cererilor, Direcția de Asistență Socială va face o evaluare a acestora și va înainta lista beneficiarilor finali către Instituția Prefectului Județului Constanța până la data de 15 septembrie.

Direcția de Asistență Socială va actualiza lunar această listă. Prin urmare, cei care vor îndeplini condițiile de eligibilitate după data de 08.09.2020, pot depune cereri pe tot parcursul anului școlar 2020-2021, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista destinatarilor finali din luna următoare depunerii cererii.

„Precizăm că beneficiarii de venit minim garantat și cei de alocație pentru susținerea familiei care sunt deja în evidențele Direcției de Asistență Socială au obligația să depună doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul 2020/2021, nemaifiind necesară depunerea celorlalte documente”, au precizat reprezentanții instituției.

De asemenea, informații suplimentare se pot solicita și telefonic la numărul 0241.487.146.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*