Cernăvodenii pot depune cereri pentru locuințe ANL. Iată ce trebuie să conțină dosarele aplicanților

Primăria Cernavodă. FOTO CTnews.ro
Primăria orașului Cernavoda a anunțat că în perioada 25  februarie – 25 martie, la Centrul de Informare pentru Cetățeni se primesc cereri pentru locuințe de tip ANL.
Cererile, completate conform modelului aprobat prin HCL 232/2016, anexa 4 trebuiesc însoțite de următoarele documente:
 1. Dosar cu şină;
 2. Cerere – formular;
 3. Copii ale actelor de identitate ale tuturor membrilor familiei;
 4. Alte acte de stare civilă – certificat de naştere, de căsătorie, de deces
 5. Contractul de închiriere/ vânzare-cumpărare al părinţilor pentru solicitanţii care locuiesc împreună cu aceştia (în copie), incluziv copii de pe actele de identitate ale tuturor persoanelor care locuiesc la acea adresă;
 6. Contractul de închiriere/subînchiriere pentru domiciliul actual al solicitantului valabil pentru anul în curs înregistrat la ANAF – punct de lucru Medgidia (va fi depus doar de către titularul cererii, care este chiriaş în spaţiu locativ privat, în copie);
 7. Declarație pe proprie răspundere a solicitantului din care să rezulte suprafaţa utilă a imobilului, în care este tolerat împreună cu familia, și numărul persoanelor care locuiesc efectiv la acea adresă (se va depune în cazul în care solicitantul şi membrii familiei sale sunt toleraţi într-un imobil); Declarația va cuprinde acordul solicitantului de a se efectua anchetă socială la adresa la care locuiește;
 8. Certificate medicale care să ateste gradul de invaliditate cu/ fără însoțitor;
 9. Certificatul de expertiză medicală a persoanelor cu handicap care necesită protecţie specială (în copie);
 10. Actele de studii – ultimul nivel de studii încheiat și atestat conform legii (se depun doar de către solicitant, în copie);
 11. Acte doveditoare pentru solicitanţii proveniţi din instituţii de ocrotire socială, cu specificarea perioadei de internare (în copie);
 12. Hotărâre de plasament (de la Judecătorie sau DGASPC), sau acte doveditoare ale înfierii;
 13. Dovada evacuării din locuinţa retrocedată în baza legilor speciale, ori dovada faptului că solicitantul împreună cu familia sunt în curs de evacuare ( proces-verbal întocmit de executorul judecătoresc, notificare pentru evacuarea locuinţei, certificat de grefă din care să rezulte că este un proces de evacuare pe rolul instanţei, contract de închiriere cu revendicatorul imobilului, după caz).
 14. Adeverinţe pentru persoanele încadrate în muncă în care se va menţiona ultimul venit net şi venitul net lunar pe ultimele 12 luni/ defalcat pe luni;
 15. Adeverinţe eliberate de organele financiare teritoriale, în care să se menţioneze veniturile realizate de membrii majori ai familiei;
 16. Talonul de plată din luna curentă sau anterioară pentru persoanele care beneficiază de ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională sau alocaţie de sprijin;
 17. Taloanele sau adeverinţele de pensie, de pensie suplimentară, de ajutor social în condiţiile legii pensiilor şi asigurărilor sociale;
 18. Sentinţe de divorţ, sentinţe de încredinţare copii, sentinţe de stabilire pensii alimentare actualizate (în copii);
 19. Adeverinţă de elev sau student eliberată în luna curentă sau anterioară depunerii cererii; în adeverinţă se va menţiona dacă beneficiază de bursă – tipul şi cuantumul acesteia;
 20. Orice altă dovadă de venit sau declaraţie că nu beneficiază de nici un venit;
 21. Declaraţie notarială a titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia din care să reisă că nu deţine şi nu a deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau nu este beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea în care a solicitat locuinţă.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*