Aleșii locali din Cernavodă, convocați în ședința lunii februarie. 26 proiecte au intrat pe Ordinea de zi

Primăria Cernavodă a finanțat reabilitarea și iluminarea arhitectonică a podului Sf. Maria. FOTO CTnews.ro

Consilierii locali din Cernavodă sunt convocați în ședință ordinară în data de 28 februarie, începând cu ora 16.00.

Pe convocatorul ședinței sunt 21 de proiecte de hotărâri care vor fi supuse votului consilierilor, toate proiectele fiind inițiate de către primarul Liviu Negoiță.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului orașului Cernavoda și al serviciilor publice locale înființate în subordinea Consiliului Local
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 148/18.12.2008 privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al Oraşului Cernavodă
 3. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru Orașul Cernavoda
 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației unui teren aflat în domeniul public al Orașului Cernavoda din strada Prelungirea Seimeni, în suprafață de 26 mp pentru construire și modernizare PTA 346 Vinalcool și atribuirea în folosință gratuită către SC E-Distribuție Dobrogea SA
 5. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare de pe raza oraşului Cernavoda pentru anul școlar 2019-2020
 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a locuinţelor de tip ANL, situate orasul Cernavodă, județul Constanta, Str. Seimeni nr.18 si Str. 24 Ianuarie nr.4 aflate în administrarea orașului Cernavodă
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru imobilul situat în str. Aleea Mălinului, nr.1, bl. DS 19, sc. A, et. 3, ap. 10, aprobat spre vânzare conform HCL nr. 184/27.07.2018
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Avram Iancu, nr. 18, bl.H 12, ap. 38, sc.B, et. 4, loc. Cernavodă prin închiriere către Dumitru Paula
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite pentru tineri de tip ANL
 10. Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, în orașul Cernavodă
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială și a serviciilor sociale administrate
 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al orașului Cernavodă pentru anul 2019
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire la licitație pentru terenurile ce se închiriază din domeniul privat și public al UAT Cernavodă pe anul 2019 pentru diverse destinații
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 250 mp, din str. Canalului, nr. FN, cu nr. cadastral și Carte Funciara 103336/UAT Cernavodă
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit pentru drumurile de exploatare cuprinse in Anexa, pentru SC PROVITIS SERV SRL
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 290 mp situat în str. Radu Iordăchescu, nr. 11
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 3147 mp situat in str. Medgidiei, Zona Faleza Sud, lot 6
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 428 mp situat in str. Jupiter, nr. 2, lot 46
 19. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României de trecere cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Transporturilor și concesionat Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA, în domeniul public al unității administrativ teritoriale Cernavodă
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de 25,00 lei/oră manoperă directă ce va fi utilizat de SC Utilități Publice – Gospodăria Comunală SRL la întocmirea devizelor estimative și situațiilor de plată pentru lucrările prestate de această societate UAT-ului Cernavodă începând cu data de 01.02.2019
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de 25,00 lei/oră manoperă directă ce va fi utilizat de SC Utilități Publice – Cernavodă SRL la întocmirea devizelor estimative și situațiilor de plată pentru lucrările prestate de această societate UAT-ului Cernavodă începând cu data de 01.02.2019

La capitolul „Diverse“, pe aceiași ordine de zi vor mai fi dezbătute:

 1. Cerere din partea doamnei Chiriac Mariana privind modificarea HCL nr. 336/20.12.2018 privind aprobarea prelungirii/încetării, după caz a duratei contractelor de închiriere pentru terenurile pe care sunt amplasate construcţii provizorii cu destinaţia de garaj din anexă.
 2. Înștiințare din partea SC Utilități publice Cernavodă SRL cu privire la acordarea licenței pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică.
 3. Justificare din partea SC Utilități publice Cernavodă SRL  cu privire la majorarea capitalului social cu suma de 810.000 lei, conform HCL nr. 320/12.12.2018.
 4. Adresă din partea SC Utilități publice Cernavodă SRL prin care prezintă bilanțul și contul de profit și pierdere previzionate pentru anul 2018.
 5. Adresă din partea SC Utilități publice Cernavodă SRL prin care înaintează raportul de activitate pentru anul 2018.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*