Ședință stufoasă de Consiliu Local la Constanța: se dau bani, terenuri, dar se și sporește impozitul pe clădiri cu 500%

Consilierii locali se întrunesc în ședință

Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat a se reuni în şedinţă ordinară, vineri, 23 martie, începând cu ora 14.00,  în sala “Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa. Pe ordinea de zi sun 79 de puncte, dintre care 75 sunt proiecte de hotărâri, toate inițiate de primarul Decebal Făgădău. Primul pe lista e proiecte este cel de acordare titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Constanța” , sportivei Ioana Giucal Se vor mai discuta și banii necesari burselor de merit pentru elevi, bugete pentru olimpiade și echipe sportive, acordarea de zeci de locuri de veci pentru revoluționari, da și creșterea impozitului pe mai multe clădiri lăsate neîngrijite.

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 30.01.2018;

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 15.02.2018;

3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 23.02.2018;

4. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 12.03.2018;

5. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Constanța” doamnei Ioana Giucăl;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018;

7. Proiect de hotărâre privind execuția bugetului local pe trimestrul IV pe anul 2017;

8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 341/2017 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2017-2018 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2017-2018 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;

10. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local în vederea organizării olimpiadelor naționale în municipiul Constanța;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța;

12. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 214/2017 privind stabilirea tarifelor la bilete și abonamente, a tarifului social și a comisioanelor aferente vânzărilor lunare de bilete și/sau abonamente pentru transportul public local în comun;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării municipiului Constanța la asociația Xarxa FP și plata cotizației anuale aferente;

14. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 50/2018 privind organizarea Consiliului de administrație al RATC Constanța;

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 383/2017, privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2018;

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 227/2017 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța, pentru activități sportive organizate în baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța;

18. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Suporter Spirit Club Sportiv Farul Constanța în anul competițional 2017-2018;

19. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv Farul Constanța în anul 2018;

20. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 56/2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor propuse în municipiul Constanța prin “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020”;

21. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere din recuperări;

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 175/2017 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilului situat în municipiul Constanța, zona Badea Cârțan, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al municipiului Constanța și administrarea Consiliului local al municipiului Constanța;

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 176/2017 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilului situat în municipiul Constanța, str. Caraiman, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al municipiului Constanța și administrarea Consiliului local al municipiului Constanța;

24. Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Constanța bd. Tomis nr. 2 și str. Mircea cel Bătrân nr. 1;

25. Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Constanța str. Tineretului nr. 23, Palazu Mare;

26. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul privat al municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 301, în vederea înscrierii în cartea funciară;

27. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al municipiului Constanța;

28. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

29. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 196/2017 privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța a unui imobil situat în municipiul Constanța;

30. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 451/2017 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța;

31. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea R.A.E.D.P.P Constanța a unor imobile aflate în domeniul public al municipiului Constanța, situate în campusul social Henri Coandă, str. Zmeurei nr. 3 lot 2;

32. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 233/2016 privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea S.C. R.A.J.A. S.A Constanța a unor fântâni arteziene;

33. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea R.A.T.C. Constanța a terenului în suprafață de 567 mp situat în str. Soveja – parc Tăbăcărie, lângă stația Petrom;

34. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de servitute de trecere asupra unui imobil aflat în domeniul public, situat în municipiul Constanța, zona Campus Universitar;

35. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

36. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate doamnei Anghel Diana, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;

37. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Anghel Panait, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;

38. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Babu Mircea, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;

39. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Curelescu Constantin, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;

40. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Dicu Nicolae, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;

41. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Dumitrof Constantin, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;

42. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Enache Constantin, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;

43. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Florescu Marciel, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;

44. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Grigoraș Ghiorghe, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;

45. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Ionescu Bogdan, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;

46. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate doamnei Itu Stela, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;

47. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Munteanu Matei, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;

48. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate doamnei Ndengeye Liliana, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;

49. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Neagu Aurel, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;

50. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Nicola Marin-Florian, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;

51. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Nicolescu Mihai, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;

52. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Onilă Romeu, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;

53. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Parpală Dumitru, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;

54. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Popescu Paol, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;

55. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Șovaru Paul, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;

56. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Stănciulescu Eugen-Gheorghe, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;

57. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Șuțu Gheorghe, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;

58. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Tală Constantin, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;

59. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Tomescu Atanase Eugen, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 32309/27.02.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Meșterul Manole nr. 36, în suprafață de 55 mp, în vederea vânzării directe către Pușcașu Alexandru-Deniz;

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 33561/28.02.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Mercur nr. 17, în suprafață de 21 mp, în vederea vânzării directe către Mihale Maria;

62. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unui spațiu cu destinația de cabinet medical situat în municipiul Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 47;

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a imobilului teren proprietate privată a municipiului Constanța, str. Ștefan cel Mare nr. 19, în suprafață de 45,61 mp;

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a imobilului teren proprietate privată a municipiului Constanța, str. Olteniei nr. 25, în suprafață de 648 mp;

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren proprietate privată a municipiului Constanța, șoseaua Mangaliei nr. 148, în suprafață de 194 mp;

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea regularizării suprafeței de teren ce face obiectul contractului de concesiune nr. 94901/13.07.2001, adiționat prin actul nr. 82808/06.07.2016;

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil birouri P+5-6E, bd. Mamaia nr. 226 lot 2, investitor S.C . Black Sea Estate S.R.L.;

68. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri circulațiilor publice aprobate prin HCL nr. 167/2012;

69. Proiect de hotărâre pentru completarea documentației anexă la HCL nr. 80/2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de bd. I.C. Brătianu, str. Labirint, str. Oborului, str. Th. Burada, teren în suprafață de 15250,00 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice;

70. Proiect de hotărâre pentru completarea documentației anexă la HCL nr. 260/2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – pentru zona delimitată bd. Mamaia la vest, str. Unirii la est, str. Pescăruș la nord, str. Făgetului la sud, terenuri proprietate publică și privată;

71. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul documentației anexă la HCL nr. 41/2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Secerișului, bl. LE 19, str. Poporului, bd. Alexandru Lăpușneanu, teren în suprafață de 16350 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice;

72. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din planul de reglementări aferent PUZ aprobat prin HCL nr. 51/2012 privind aprobarea Planului urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Sarmisegetuza, str. Ștefan cel Mare, b-dul. Tomis, str. Răscoala din 1907, teren în suprafață de 15.949 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice;

73. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din planul de reglementări aferent PUZ aprobat prin HCL nr. 305/2017 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință unifamilială D+P+1E, str. Poporului nr. 13, investitor SC Cao Expedition SRL;

74. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. I.C. Brătianu și aleile interioare lotizării aprobate prin HCL nr. 32/2015, inițiator S.C. Gemini Estate S.R.L.;

75. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. cpt. Petre Romulus nr. 2, proprietatea domnului Ștefanian Roberto și a doamnei Ștefanian Diana Elena, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită ;

76. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Mihai Viteazu nr. 20, proprietatea domnului Talpeș George Giuliano și a doamnei Talpeș Maria Cristina, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

77. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Ștefan Mihăileanu nr. 4, proprietatea domnului Simizeanu Radu Marius, doamnei Simizeanu Nina Vivance Gabriela și a doamnei Ciobanu Simona, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

78. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Maior Șofran nr. 18, proprietatea S.C. Interconst 2005 S.R.L, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

79. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat în municipiul Constanța, str. Ștefan cel Mare nr. 65, proprietatea domnului Stancă Niculae și a doamnei Stancă Constanța, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*