Ședință ordinară a Consiliului Local Medgidia. 16 proiecte de hotărâre se află pe ordinea de zi

Primăria și Consiliul Local Medgidia. FOTO Cătălin Schipor

O ședință ordinară a Consiliului Local Medgidia este programată în data de 29 septembrie, de la ora 16.30, iar 16 proiecte de hotărâre se află pe ordinea de zi.

Proiectele de hotărâre sunt următoarele:

 1. Proiect de hotărâre nr. 182/16.09.2022 privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul Regulamentului Local de Urbanism aferent documentației ELABORARE P.U.Z. – ZONA SPITAL, aprobat prin H.C.L. nr. 114/26.05.2022.
 2. Proiect de hotărâre nr. 183/16.09.2022 privind aprobarea documentației de urbanism ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ MIXTĂ DE SERVICII, COMERȚ ȘI LOCUIRE, generat de imobilul amplasat în intravilanul municipiul Medgidia, județul Constanța, strada Independenței, numărul 12B, Lot 1/1/1/1/1/1/1/1/1, identificat cu număr cadastral 109835.
 3. Proiect de hotărâre nr. 184/16.09.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile – terenuri situate pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 10123/06.09.2022.
 4. Proiect de hotărâre nr. 185/16.09.2022 prin care se ia act de modificarea contractului de comodat nr. 62/22.03.2010 prin încheierea actelor adiționale  nr. 6 – 8 la acesta, cu doamna Simion Elena.
 5. Proiect de hotărâre nr. 186/16.09.2022 privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului construcție, identificat cadastral sub nr. 108531 și înscris în Cartea Funciară Nr. 108531 a localității Medgidia,situat în mun. Medgidia, str. Ion Voicu, nr. 7, jud. Constanța.
 6. Proiect de hotărâre nr. 187/16.09.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 1000 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110658 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110658, situat în mun. Medgidia, str. Silozului, nr. 109 B, Lot 2, jud. Constanța, cu acces din strada Dezrobirii.
 7. Proiect de hotărâre nr. 188/16.09.2022 privind schimbarea destinației imobilului Centrală termică – CT 2, identificat cu număr cadastral 106610 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106610 UAT Medgidia, situat în mun. Medgidia, str. General Magheru, nr. 14C, jud. Constanța, ce aparține domeniului privat al Municipiului Medgidia, din centrală termică în spațiu pentru desfășurarea de activități socio-culturale și religioase și darea în folosință gratuită către Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, în scopul desfășurării activității.
 8. Proiect de hotărâre nr. 189/16.09.2022 privind aprobarea repartizării unei unități locative situată în bloc ANL din municipiul Medgidia, județul Constanța.
 9. Proiect de hotărâre nr. 190/21.09.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 484 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110391 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110391, situat în mun. Medgidia, str. Kemal Agi Amet, nr. 1 Bis, Lot 2, jud. Constanța, cu acces prin Lotul 1.
 10. Proiect de hotărâre nr. 191/21.09.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 484 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110680 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110680, situat în mun. Medgidia, str. Kemal Agi Amet, nr. 1 Bis, Lot 3/1, jud. Constanța, cu acces prin Lotul 1.
 11. Proiect de hotărâre nr. 192/21.09.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 484 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110681 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110681, situat în mun. Medgidia, str. Kemal Agi Amet, nr. 1 Bis, Lot 3/2, jud. Constanța, cu acces prin Lotul 1.
 12. Proiect de hotărâre nr. 193/21.09.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 485 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110682 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110682, situat în mun. Medgidia, str. Kemal Agi Amet, nr. 1 Bis, Lot 3/3, jud. Constanța, cu acces prin Lotul 1.
 13. Proiect de hotărâre nr. 194/21.09.2022 privind constituirea dreptului de uz și servitute, cu titlu gratuit, în favoarea PNE WIND ROMANIA S.R.L.
 14. Proiect de hotărâre nr. 195/23.09.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile – terenuri situate pe teritoriul u.a.t. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 10649/22.09.2022.
 15. Proiect de hotărâre nr. 196/28.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, județul Constanța, pe anul 2022.
 16. Proiect de hotărâre nr. 197/28.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale Medgidia, pe anul 2022.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*