Ședință maraton a Consiliului Local Constanța cu 86 de proiecte pe ordinea de zi

Ședință Consiliu Local Constanța. FOTO Cătălin SCHIPOR

Consilierii locali ai municipiului Constanța sunt convocați în data de 31 octombrie în ședință ordinară, începând cu ora 14.00, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa.

Pe proiectul ordinii de zi sunt trecute nu mai puțin de 86 de proiecte de hotărâri, majoritatea fiind inițiate de către primarul Decebal Făgădău, pentru care consilierii locali trebuie să își exprime votul.

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 30.09.2019;
 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 14.10.2019;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul II pe anul 2019;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al RATC Constanţa pe anul 2019;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al RADET Constanţa pe anul 2019;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Confort Urban SRL Constanţa pe anul 2019;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Ecosal SRL Constanţa pe anul 2019;
 8. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al SC Confort Urban SRL Constanţa pentru semestrul I al anului 2019;
 9. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilităţi fiscale la nivelul municipiului Constanţa;
 10. Proiect de hotărâre privind acordarea de recompense financiare elevilor premiaţi la olimpiadele sau concursurile şcolare internaţionale şi profesorilor îndrumători;
 11. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănţeni şi a antrenorilor principali constănţeni din cadrul Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanţa care au obţinut performanţe deosebite la competiţiile internaţionale oficiale din perioada octombrie-decembrie 2018;
 12. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănţeni şi a antrenorilor principali constănţeni din cadrul Clubului Sportiv Şcolar nr. 1 Constanţa care au obţinut performanţe deosebite la competiţiile internaţionale oficiale din luna mai 2019;
 13. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănţeni şi a antrenorilor principali constănţeni din cadrul Clubului Sportiv „Farul” Constanţa care au obţinut performanţe deosebite la competiţiile internaţionale oficiale din perioada ianuarie-august 2019;
 14. Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor financiare acordate prin HCL nr. 318/2019 din bugetul local pentru susţinerea activităţii sportive a Asociaţiei Club Sportiv Selena SN Constanţa pentru încheierea sezonului competiţional 2019-2020;
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 229/2019 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța, pentru activități sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului;
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 140/2019 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2018-2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;
 17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente semestrului I al anului şcolar 2019-2020 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat;
 18. Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii tranşei tichetelor valorice pentru anul 2020;
 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 213/2017 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa;
 21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa;
 22. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 390/2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța; iniţiatori: consilierii locali Trandafir Raluca-Andreea, Cojoc Marioara, Nicolae Irinela, Câmpeanu Adriana-Teodora, Florea Răzvan-Ionuț
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 38, Dimitrie Cantemir, Constanța” și a cheltuielilor aferente;
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 17, Ion Minulescu, Constanța” și a cheltuielilor aferente;
 25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 si art. 2 din HCL nr. 205/2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 8, Constanța”;
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 8, Constanța” și a cheltuielilor aferente;
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanța” și a cheltuielilor aferente;
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit „Mugurel”, Constanța” și a cheltuielilor aferente;
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța” și a cheltuielilor aferente;
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţii „Creşterea siguranţei în municipiul Constanţa – SAFE CITY 20 prin realizarea unui sistem operaţional integrat de monitorizare” – etapa Studiu de prefezabilitate (SPF);
 31. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 260/2019 privind aprobarea unor măsuri referitoare la ocuparea unui post vacant de șef laborator, validarea rezultatelor examenului de ocupare a funcțiilor de șef secție, precum și modificarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța aprobat prin HCL nr. 513/2018;
 32. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor de fructe şi/sau legume proaspete şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul municipiului Constanţa;
 33. Proiect de hotărâre privind durata unor contracte de închiriere ce au ca obiect imobile din fondul locativ al Municipiului Constanţa, aflate în administrarea RAEDPP Constanţa;
 34. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spaţii de locuit din fondul locativ;
 35. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 109 mp situat în municipiul Constanța, str. Biruinței nr. 164, în favoarea societății Vepan SA;
 36. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 211 mp situat în municipiul Constanța, str. Amzacea nr. 5A, în favoarea numitului Drăghici Dumitru;
 37. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 7,92 mp, cotă indiviză, situat în municipiul Constanța, str. Soveja nr. 106, bl. 40A, parter, în favoarea societății Compania Națională Loteria Română SA;
 38. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 5,56 mp, cotă indiviză, situat în municipiul Constanța, b-dul. Alexandru Lăpușneanu nr. 104, bl. TS15II, parter, în favoarea societății Compania Națională Loteria Română SA;
 39. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 4,06 mp, cotă indiviză, situat în municipiul Constanța, aleea Daliei nr. 18, bl. L119, sc. E, parter, în favoarea societății Compania Națională Loteria Română SA;
 40. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 7,83 mp, cotă indiviză, situat în municipiul Constanța, b-dul. Aurel Vlaicu, bl. C5, parter, în favoarea societății Compania Națională Loteria Română SA;
 41. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 7,94 mp, cotă indiviză, situat în municipiul Constanța, str. Tulcei nr. 10, bl. TM3, parter, în favoarea societății Compania Națională Loteria Română SA;
 42. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 5,90 mp, cotă indiviză, situat în municipiul Constanța, b-dul. 1 Mai nr. 82A, bl.104, parter, în favoarea societății Compania Națională Loteria Română SA;
 43. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 7,20 mp, cotă indiviză, situat în municipiul Constanța, b-dul. I.C.Brătianu nr. 98, bl. SR3, parter, în favoarea societății Compania Națională Loteria Română SA;
 44. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 20,00 mp, cotă indiviză, situat în municipiul Constanța, b-dul. Tomis nr. 211, bl. TS6, parter, în favoarea societății Compania Națională Loteria Română SA;
 45. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 5,36 mp, cotă indiviză, situat în municipiul Constanța, b-dul. Tomis nr. 334, bl. ST8, parter, în favoarea societății Compania Națională Loteria Română SA;
 46. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 170 mp situat în municipiul Constanța, b-dul. Mamaia nr. 284, Complex Grup Gospodăresc, Depozit 7, în favoarea numitului Stan Marin;
 47. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 342 mp situat în municipiul Constanța, b-dul. Mamaia nr. 284, în favoarea numitului Stan Marin;
 48. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;
 49. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparţin domeniul privat al municipiului Constanța;
 50. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra terenului în suprafață de 40 mp situat în Stațiunea Mamaia, b-dul. Mamaia nr. 341G, în vederea realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice;
 51. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil situat în municipiul Constanța, zona Metro 2, din domeniul public al municipiului Constanța în domeniul public al statului;
 52. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Ciobanu Florea, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004;
 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 173673/10.09.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3256/30.07.2004;
 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 205652/24.10.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare autentificate sub nr. 93/20.01.2004 și nr. 982/30.03.2018, a convenției autentificate sub nr. 218/22.02.2018 rectificată prin încheierea nr. 12/25.02.2019, precum și a contractului de vânzare autentificat sub nr. 392/01.04.2019;
 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 178486/17.09.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în zona Poarta 1, aferent chioșc 401, în suprafață de 110 mp;
 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 178493/17.09.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în Șoseaua din Vii nr. 44-46, în suprafață de 65 mp;
 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 194230/08.10.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Petre Dascălu nr. 10C, în suprafață de 84 mp;
 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 194330/09.10.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Valter Mărăcineanu nr. 12, în suprafață de 49,15 mp;
 59. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Mugurului nr. 63, în suprafață de 36,29 mp, către Boeru Gabriela și Catrangiu Ioana;
 60. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, strada Zorelelor nr. 39B, în suprafață de 10 mp, către Ionescu Bogdan Liviu;
 61. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, restaurant Turist, în suprafață de 722 mp, către SC Balcan Expres SRL;
 62. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Traian nr. 27, în suprafață de 75 mp;
 63. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Gheorghe Lazăr nr. 2, în suprafață de 49 mp;
 64. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, staţiunea Mamaia, b-dul. Mamaia nr. 459B, în suprafață de 149 mp;
 65. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia, zona Hotel Mamaia, în suprafață de 2600 mp, în vederea construirii unei parcări etajate, amenajată prin sistematizarea terenului, care să asigure menținerea și valorificarea suprafeței aferente de spațiu verde;
 66. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Rotterdam nr. 35A, în suprafață de 220 mp;
 67. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 510,60 mp către SC Mig 2000 SRL;
 68. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de b-dul. IC Brătianu, str. Bucegi, str. Mureșului și str. Petre Mănoiu, inițiator SC Dacor-Plast SRL;
 69. Proiect de hotărâre privind extinderea valabilității Planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 352/2016 până la data de 29.11.2022;
 70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Răscoalei din 1907, str. Constantin Brătescu, str. General Manu și str. Sarmisegetuza, inițiator Văleanu Valerica;
 71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Dobrogei nr. 5, investitor Achim Iulian;
 72. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Zeno Vancea nr. 11, investitor Becker Mihaela Simona;
 73. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință unifamilială cu birou la parter, str. Luptători nr. 30-32, investitor Boca Andrei;
 74. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil locuire colectivă cu comerț la parter, bd. Mamaia nr. 161, investitor SC Blue Bike Development SRL;
 75. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal elaborat în temeiul sentinței civile nr. 63/2016, rămasă definitivă, inițiator Mihai Valentin Florin;
 76. Proiect de hotărâre privind rectificarea prevederilor Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 294/2019;
 77. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal reglementare teren extravilan, parcela A 116/9, inițiator Muftiatul cultului musulman;
 78. Proiect de hotărâre pentru detalierea Regulamentului local de urbanism aferent zonelor protejate – PUZ Stațiunea Mamaia aprobat prin HCL nr. 121/2013;
 79. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Revoluției din 22 Decembrie 1989 nr. 27, proprietatea domnului Ţiței Paul și a doamnei Ţiței Alina, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 80. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 116, proprietatea domnului Guicin Costel, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 81. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Siretului nr. 75, proprietatea SC MG Fiscal Advisor SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 82. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Atelierelor nr. 30, proprietatea SC Dobrogea Grup SA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 83. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de servicii de consultanţă/asistenţă juridică şi reprezentare, conform Legii nr. 51/1995, în vederea apărării intereselor municipiului Constanţa, ale Primarului municipiului Constanţa şi ale Consiliului local al municipiului Constanţa, rezultate din derularea raporturilor contractuale cu Societatea Polaris M. Holding SRL;
 84. Proiect de hotărâre privind cumpărarea prin negociere directă a imobilului teren şi construcţie situat în Constanţa, b-dul I.C. Brătianu nr. 16, cu destinaţia de creşă;
 85. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 33/2019 cu un administrator provizoriu în Consiliul de administraţie al SC Ecosal SRL Constanţa;
 86. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă;

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*