Se caută persoana potrivită pentru postul de arhitect șef al orașului Cernavodă

Extindere rețea de termoficare în Cernavodă. FOTO CTnews.ro

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacanțe de arhitect șef al orașului Cernavodă, județul Constanța.

Data concursului este 22 martie, ora 10.00, acesta urmând a se desfășura la sediul ANFP din București. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenției, în perioada 19 februarie — 11 martie, inclusiv.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile de participare sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungs durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă cu studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului și cursuri de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului autorizării construcțiilor, în condițiile art. 36 indice lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare; atestat Registrul Urbaniștilor din România
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administrației publice, management on în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, în condițiile Iegii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani.

Atribuțiile postului:

 • inițiază, coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea, avizează și propune sore aprobate strategiile de dezvoltare teritorială urbane, precum și documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism;
 • convoacă Și asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului i urbanism;
 • întocmește, verifică din punct de vedere tehnic propune emiterea avizelor de oportunitate, a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire;
 • urmărește punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană și a politicilor urbane, precum și a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;
 • asigură gestionarea, evidența și actualizarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
 • transmite periodic Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice situațiile cu privire la evidența i actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism;
 • organizează și coordonează constituirea dezvoltarea băncilor/bazelor de date urbane;
 • coordonează și asigură informarea publică și procesul de dezbatere și consultare a publicului în vederea promovării documentațiilor aflate în gestiunea sa;
 • participă la elaborarea planurile integrate de dezvoltare și le avizează din punctul de vedere al conformității cu documentațiile de amenajare a teritoriului i de urbanism legal aprobate;
 • avizează proiectele de investiții publice din punctul de vedere al conformității cu documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism legal aprobate.
 • verifică și semnează facturile emise de către executanți, furnizori, prestatori de servicii pentru lucrările, utilajele, serviciile gestionate de către compartimentele din subordine;

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația Constanța NEWS, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*