Românii aflați în străinătate pot schimba cartea de identitate în baza unei procuri speciale obținută la sediul Misiunilor Diplomatice sau Consulatelor

Acte de identitate. FOTO CTNews.ro

Cetăţenii români aflaţi temporar în străinătate pot obţine un nou act de identitate, fără a mai veni în ţară, pe baza unei procuri speciale, obţinută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din statul respectiv, prin care va împuternici o persoană din România să facă demersurile necesare în numele lor, pentru obţinerea unei noi cărţi de identitate, informează autoritățile române. 

Persoanele aflate în această situație trebuie să știe că solicitarea se poate face cu 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate, iar autentificarea procurii este scutită de la plata taxelor consulare. Procurile vor fi semnate de solicitant la sediul oficiului consular al României, în prezenţa consulului.

Procura trebuie să aibă aplicată fotografia solicitantului şi să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau oficiului consular respectiv; la procură se ataşează o fotografie identică cu cea care a fost aplicată pe aceasta (mărimea 3 x 4 cm având la bază o bandă albă de 7 mm).

În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea Cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate și motivul sau motivele, pentru care se solicită eliberarea unui nou act de identitate (ex: expirare, schimbare nume, pierdere, deteriorare, schimbare domiciliu – se indică adresa exactă la care își schimbă domiciliul solicitantul, etc).

Preluarea imaginii necesare în procesul de producere şi eliberare a cărţii de identitate se realizează prin scanarea fotografiei ataşate la procura specială.

Depunerea cererii şi a documentelor necesare pentru eliberarea primului act de identitate, nu se poate realiza în baza unei procuri speciale.

Pentru eliberarea procurii speciale sunt necesare:

  • act de identitate românesc valabil (paşaport, titlu de călătorie sau carte/buletin de identitate);
  • 5 fotografii color identice şi de dată recent, mărimea 3 x 4 cm având la bază o bandă albă de 7 mm;
  • cunoaşterea datelor de identificare ale persoanei împuternicite: serie şi numărul cărţii de identitate, data eliberării şi autoritatea emitentă, adresă, CNP, data şi locul naşterii.

Pe lânga documentele mai sus menționate, împuternicitul va prezenta în România și următoarele documente ale solicitantului:

a) Actul de identitate şi cartea de alegător – pentru a fi predate;
b) Certificatul de naştere, original şi copie;
c) Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
d) Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
e) Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
g) Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
h) Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
i) Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei.

Cererea, procura specială și documentele necesare eliberării actului de identitate, se depun de către persoana împuternicită la serviciul de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu al solicitantului.

Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*