Primarul Florin Mitroi a convocat o nouă ședință a Consiliului Local Valu lui Traian

Primăria Valu lui Traian. FOTO Adrian Boioglu
Primăria Valu lui Traian. FOTO Adrian Boioglu

Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, a convocat o ședință ordinară a Consiliului Local, care va avea loc pe 21 iunie 2024, la ora 12:30, în sala de ședințe a Consiliului Local.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte de hotărâre:

 1. Proiect de hotărâre  privind  constatarea  încetării de drept a  mandatului de consilier local al domnului  Bindela Vasile,  precum  și  vacantarea  locului  de consilier local.
 2. Proiect de hotărâre  privind  anularea  creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local Valu lui Traian,  datorate  și neachitate de debitori, aflate în sold  la data de 31 decembrie a anului 2023,  mai mici de  40 lei (inclusiv).
 3. Proiect de hotărâre  privind   aprobarea  alipirii lotului 33  în suprafață de 6.666 m.p.,  cu  lotul  nr.33 A  în suprafața de 3.542  m.p.,  suprafeţe de  teren  intravilan, situate  în comuna Valu lui Traian,  zona industrială,  cefac  parte  din  domeniul  privat  al  comunei Valu lui Traian.
 4. Proiect de hotărâre  pentru  modificarea  inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2023, aprobat prin H.C.L. nr.16/19.01.2024, cu modificările  și  completările ulterioare.
 5. Proiect de hotărâre  privind  transformarea  unor  posturi  vacante  din  cadrul  serviciului public de poliție locală Valu lui Traian.
 6. Proiect de hotărâre  privind  stabilirea  salariilor de  bază  pentru  funcţionarii publici  şi  personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate  al primarului  comunei  Valu  lui Traian  şi  din  serviciile  publice  din subordinea  Consiliului Local al  comunei  Valu  lui Traian, începând  cu  data de 01.06.2024 .
 7. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea   organigramei   şi  a  statului  de  funcţii   pentru   Societatea „GOSPODĂRIE  COMUNALĂ  VALU  LUI TRAIAN” SRL,  în urma aplicării dispozițiilor  Legii nr.296/2023.
 8. Proiect de hotărâre  privind   stabilirea  salariilor de  bază  pentru   personalul  S” Gospodărie  comunală Valu lui Traian”SRL, începând  cu  data de 01.07.2024.
 9. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  rectificării  bugetului local pe anul 2024, aprobat  prin  H.C.L. nr. 8/19.01.2024,  cu   modificările ulterioare.
 10. Proiect de hotărâre  privind  acordul  Consiliului Local  al comunei  Valu lui Traian pentru  autorizarea  construirii  unui   imobil (magazie), de către  domnul Drăghiță Marius, pe  terenul  intravilan situat  pe str. Mihai Eminescu nr.61 G, la   limita de proprietate  din partea de vest.
 11. Proiect de hotărâre  privind  acordul  Consiliului Local  pentru  vânzarea  construcţiei  realizată  pe  terenul, lot 395, zona F,  în suprafață de   252m.p., situat   în comuna Valu lui Traian, str. Luminii  nr.18  atribuit în folosință gratuită, doamnului  Țilinca  Daniel.
 12. Proiect de hotărâre  privind aprobarea prelungirii termenului de plată pentru achitarea unor terenuri ce fac parte din  domeniul privat al comunei  Valu lui Traian.
 13. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  dezmembrarii  terenului  intravilan  în  suprafaţă  totală  de  465  m.p.,  situat pe str. Amurgului, nr.24, cu  nr. cadastral-127039, ce face parte  din  domeniul  privat  al  comunei  Valu  lui Traian
 14. Proiect de hotărâre  pentru modificarea  și completarea art.10 și art.11 din anexa nr.1 la H.C.L. nr.212/ 23.07.2019  privind  reglementarea  circulaţiei  autovehiculelor  destinate  transportului  de  mărfuri  şi  a utilajelor  cu  masa  totală  maximă  autorizată  mai  mare  de 3,5 tone, peraza   U.A.T Comuna Valu  lui  Traian, cu completările ulterioare.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*