Primăria Constanța a publicat Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiu

Primaria Constanta. FOTO Catalin Schipor

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţa publică: „Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanţa“, aprobat prin H.C.L. nr.371/2016.

 

 

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 10.11.2017, pentru o perioadă de 30 de zile:
– la sediul Primăriei municipiului Constanţa, situat în Bd. Tomis nr. 51;
– pe site-ul instituţiei www.primaria-constanta.ro, la secțiunea „De interes public – Transparenţă Decizională pe Legea 52/2003 – Informare și consultare publică”;
– pe pagina de facebook www.facebook.com/PrimariaConstanta.

În temeiul prevederilor art.7, alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, persoanele interesate pot depune în scris până la data 29.11.2017 propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite:
– prin poştă la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din Bd. Tomis nr. 51, cam. 129;
– prin e-mail la adresa agenti.economici@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488192, persoană de contact Carmen Popa.

Materialele transmise vor purta menţiunea Recomandare la Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanţa, aprobat prin H.C.L. nr.371/2016.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*