Organizația Patronală Constanța Port Business Association sesizează numirea unui Consiliu de Administrație nelegal la CNAPMC

Sediul APMC Constanța. FOTO Cătălin Schipor

Organizația Patronală Constanța Port Business Association a inițiat demersurile pentru blocarea înregistrării hotărârii AGA CN APM din 17 decembrie 2018 la Registrul Comerțului Constanța, fiind astfel format Dosarul nr. 7809/118/2018 pe rolul Tribunalului Constanța.

Această poziție este adoptată nu doar de membrii organizației, ci și de acționarul CN APM, Fondul Proprietatea, care, în data de 3 ianuarie 2019, a formulat acțiune de anulare împotriva Hotărâri AGA, adoptată în data de 17 decembrie 2018, fiind format astfel Dosarul nr. 19/118/2019 pe rolul Tribunalului Constanța.

“Aceste demersuri, atât ale Organizației CPBA cât și ale acționarului CN APM, Fondul Proprietatea – au un fundament obiectiv, sunt întemeiate și urmaresc eliminarea unor derapaje ale CN APM de la prevederile legale imperative și protejarea interesului general al comunității. Motivul acestora este determinat de succesiunea de evenimente ce a avut loc începând cu data de 17 decembrie 2018, ca urmare a Adunării Generale a Acționarilor CN APM”, a transmis organizația patronală.

Astfel, în data de 16 noiembrie 2018, CN APM, prin reprezentanții acționarului majoritar, Ministerul Transporturilor a  convocat AGA pentru data de 17 decembrie 2018,  având ca ordine de zi chestiuni care țin de activitatea curentă a CN APM, respectiv aprobarea rectificării bugetare pentru 2018 și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2019.

“În data 3 decembrie 2018, aplicând în mod artificial un mecanism prevăzut de Legea nr. 31/1990, CN APM a publicat o așa-zisă completare la convocatorul inițial prin care a introdus pe ordinea de zi a AGA o serie de puncte noi privind Consiliul de administrație al CN APM, respectiv: revocarea unor membri ai Consiliului de Administrație – fără însă să precizeze care membri sunt propuși pentru revocare (!?); numirea unor noi membri CA – fără însă să precizeze identitatea persoanelor propuse pentru numire (!?); aprobarea contractului-cadru de mandat și aprobarea remunerației lunare a membrilor CA. În data de 17 decembrie 2018, Adunarea Generală a Acționarilor a CN APM a ignorat complet Ordinea de Zi Inițială pe care nu a mai dezbătut-o, însă a aprobat toate punctele referitoare la CA, aprobând asta revocarea unor membri și numirea unor membri noi”, a mai spus Constanța Port Business Association.

Organizația patronală consideră că pare că s-a simulat ținerea unei AGA având ca obiect discutarea unor chestiuni firești pentru activitatea curentă – chestiuni pe care AGA le-a ignorat ulterior – pentru a disimula o agendă mai obscură, respectiv cea referitoare la schimbarea CA-ului în mod nelegal și nestatutar.

“Procedând astfel, reprezentanții acționarului majoritar al CN APM au împiedicat acționarul minoritar și terții interesați – cum ar fi organizația noastră – să ia cunoștință de agenda reală a AGA în termenul legal de 30 de zile și să își exercite dreptul de a face propuneri, completări sau de a adresa întrebări cu privire la agendă, așa cum legea le permite. În plus, s-au încălcat obligații legale de transparență cu privire la agenda AGA, nedivulgând identitatea membrilor propuși spre revocare și, mai important, identitatea și calificarea profesională a candidaților propuși pentru numire, cu ignorarea flagrantă a prevederilor OUG nr. 109/2011 și ale Legii nr. 31/1990.  Pe lângă încălcarea gravă descrisă mai sus, hotărârea AGA CN APM prezintă în plus multiple deficiențe care pot conduce la anularea respectivei AGA. Eventuala nulitate ce va fi constatată poate avea consecințe instituționale deosebit de grave și poate conduce la blocaje de funcționare de lungă durată la nivelul CNAPM, cu efecte juridice și economice grave inclusiv asupra intereselor legitime ale membrilor noștri”, a explicat organizația patronală.

Constanța Port Business Association susține că Hotărârea AGA a fost adoptată cu:

  • încălcarea dispozițiilor legale privind termenul de publicare în Monitorul Oficial Partea a IV-a a convocatorului, fapt de natură a atrage nulitatea absolută a Hotărârii.
  • încălcarea dispozițiilor legale imperative privind conținutul obligatoriu al convocatorului.
  • încălcarea dreptului la informare al acționarilor, sancțiunea fiind nulitatea absolută.
  • încălcarea dreptului la vot al acționarilor, sancțiunea fiind nulitatea absolută.
  • numirea membrilor Consiliului de Administrație a fost făcută cu încălcarea prevederilor legale și statutare, pentru motivele pe care le vom reda succint în cele ce urmează: (i) convocatorul nu a cuprins informații cu privire la identitatea și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator; (ii) au fost încălcate prevederile legale referitoare la calificarea profesională; (iii) a fost încălcată interdicția legală privind limitarea la cel mult 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*