Impozitele și taxele pe 2018, rectificările bugetare și multe tranzacții cu terenuri, subiectele din ședința de consiliu local Constanța de la sfârșitul acestei luni

Consilierii locali din Constanța. FOTO Adrian Boioglu
Consilierii locali din Constanța. FOTO Adrian Boioglu

Consilierii locali sunt bombardați la sfârșitul acestei luni, terminând anul în forță. Pe 28 decembrie, începând cu ora 11.00 sunt convocați în ședință ordinară în în sala „Remus Opreanu″ a Consiliului Judeţean Constanţa. Primarul Decebal Făgădău a pulsat pentru ultima ședință 48 de proiecte de hotărâri. Majoritatea sunt despre rectificări bugetare și vânzări de terenuri din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia, precum și creșterea unor impozite pe clădiri la 500% pentru cei ce le-au lăsat în paragină.

Iată ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local al municipiului Constanța din data de 27.11.2017;

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Ecosal S.R.L. Constanța pentru anul 2017;

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al R.A.D.E.T.;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța pe anul 2017;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării activității de control a legitimațiilor de călătorie pe mijloacele de transport public în comun din municipiul Constanța;

8. Proiect de hotărâre privind majorarea indemnizațiilor membrilor Consiliilor de administrație ale societăților comerciale și regiilor autonome aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării municipiului Constanța la Uniunea Internațională pentru Transportul Public și plata cotizației anuale aferente;

10. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 238/31.07.2017 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv Cleopatra Mamaia în anul competițonal 2017-2018;

11. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța”;

12. Proiect de hotărâre privind schimbul și repartizarea unor spații de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere din recuperări;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150800/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 430/13.02.2013 la BNPA Mariana Iosif, adiționat;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150803/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 370/25.02.2014 la BNPA Mariana Iosif;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150805/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenurilor ce au făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare, adiționat și autentificat sub nr. 235/24.02.2005 la BNP Darie Ruxandra Luminița și contractului de vânzare autentificat sub nr. 1182/31.05.2016 la BIN George Grosu;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150807/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1454/23.04.2003 la BNPA Mariana Iosif, adiționat;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150810/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2097/31.07.2007 la BNP Ciprian Alexandrescu;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150814/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 3080/31.07.2007 la BNPA Mariana Iosif;

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150823/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2134/09.10.2007 la BNP Mariana Lambrino;

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150825/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenurilor ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare, adiționat, autentificat sub nr. 4827/13.12.2002 la BNPA Mariana Iosif și contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.4542/06.12.2004 la BNPA Mariana Iosif;

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150830/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 791/04.09.2003 la BNP Darie Ruxandra Luminița;

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Sentinelei nr.25A, în suprafață de 74,67 mp;

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Salonic nr. 12, în suprafață de 300 mp;

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Meșterul Manole nr. 36, în suprafață de 55 mp;

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Mercur nr. 17, în suprafață de 21 mp;

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Mircea Berbereanu nr. 23, în suprafață de 156,52 mp;

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150833/23.11.2017 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în Bd. Mamaia nr. 431D (stațiunea Mamaia, zona Bar Pinguin);

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150836/23.11.2017 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Flămânda nr.19A, respectiv în str. Flămânda nr.19B;

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150838/23.11.2017 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Dorului nr. 11B;

31. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Gheorghe Dumitrașcu nr. 4 (fostă str. Dianei nr.4), proprietatea doamnei Radu Ana Maria, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

32. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Petru Rareș nr.1, proprietatea domnului Radu Iulian și a doamnei Radu Zoe Paula, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

33. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, B-dul Tomis nr.34, proprietatea domnului Nicolae Vasile și a doamnei Nicolae Anca Mihaela, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

34. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, pentru terenul situat în municipiul Constanța, B-dul I.C. Brătianu nr.14, proprietatea S.C. Tectonics Project S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu de depozitare de către Serviciul public de asistență socială ;

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Serviciului public de asistență socială Constanța pentru anul 2018;

37. Proiect de hotărâre privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța;

38. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

39. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Constanța;

40. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil situat în municipiul Constanța, str. Ion Adam nr. 61, în vederea înscrierii în Cartea funciară;

41. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 300 mp. situat în municipuiul Constanța – bd. Mamaia intersecție cu bd. Aurel Vlaicu către Arhiepiscopia Tomisului în vederea edificării Capelei Tinerilor;

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Tudor Vladimirescu, str. Ion Lahovari, str. Dimitrie Bolintineanu și str. Miron Costin, inițiator Ramazan Alper;

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru reglementare teren situat în str. I.L. Caragiale nr. 47A, proprietate Caramihai Constantin;

44. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ pentru atribuirea titlului de Colegiu național, unității de învățământ preuniversitar de stat Liceului teoretic George Emil Palade;

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de management și a modelului cadru al contractului de management a Muzeului de Artă Populară Constanța ;

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor de consultanță/asistență/ reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța prin Primar, Primarului municipiului Constanța, precum și ale Consiliului Local al municipiului Constanța, precum și aprobarea acordurilor cadru și a contractelor subsecvente privind serviciile de consultanță/asistență/reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța prin Primar, Primarului municipiului Constanța precum și ale Consiliului Local al municipiului Constanța.

47. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1, anexei nr. 2 și anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 201/2016 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța;

48. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr.219/2016 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în vederea completării componenței Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii în baza Legii nr. 550/2002;

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*