Constănțenii pot beneficia de reduceri sau scutiri la plata impozitului pe clădiri

Constănțenii pot să depună până la data de 15 septembrie, inclusiv, o cerere de acordare a reducerii cu o cotă de 50 la sută a impozitului pe clădiri aferent anului 2020 sau de scutire pentru perioada stării de urgență, de la plata taxei lunare pe clădiri.

Potrivit Serviciului Public de Impozite și Taxe (SPIT) Constanța facilitățile fiscale se aplică pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință, care în perioada stării de urgență și-au întrerupt total activitatea ori care dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității, respectiv, pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a municipiului Constanța folosite de către concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosință, care în perioada stării de urgență au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

Cererea de acordare a reducerii/scutirii va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere.

Procedura care face parte integrantă din hotărâre poate fi consultată accesând secțiunea “Legislație” – “Hotărâri ale Consiliului Local”, pe site-ul instituției www.spit-ct.ro.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*