Consilierii locali din Medgidia vor dezbate, joi, mai multe proiecte ce vizează Planul Urbanistic Zonal

Ședință de Consiliu Local Medgidia. FOTO Primăria Medgidia

Consilierii locali din Medgidia sunt chemați, joi, 28 mai, să se reunească într-o ședință ordinară, începând cu ora 17.00, pe ordinea de zi aflându-se mai multe proiecte ce vizează Planul Urbanistic Zonal.

Astfel, printre proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței de joi se află:

 • Proiectul privind aprobarea metodologiei pentru atestarea persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;
 • Proiectul privind nominalizarea în Comisia locală de ordine publică constituită la nivelul Municipiului Medgidia a domnului consilier local Becu Gabriel – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;
 • Proiectul privind desemnarea domnului consilier local Becu Gabriel în Comisia de evaluare și asigurarea calității, la unitatea de învăţământ cu personalitate juridică – Școala gimnazială „Mircea Dragomirescu” – începând cu anul școlar 2019-2020 – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;
 • Proiectul privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv “Medgidia”, pentru anul 2020- inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;
 • Proiectul privind inițierea procedurii de vânzare în condițiile art. 364, alin. (1),(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a imobilului teren în suprafața de 251 mp, proprietate privată a municipiului Medgidia, având număr cadastral 109717 – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;
 • Proiectul privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului propriu al municipiului Medgidia, precum și al bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, precum și a situațiilor financiare inclusiv anexele la acestea, la 31.12.2019 – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;
 • Proiectul privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al municipiului Medgidia și al instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, precum și a situațiilor financiare la 31.03.2020 – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;
 • Proiectul privind aprobare Plan Urbanistic Zonal – imobil teren – având număr cadastral 106309, situat în intravilanul municipiului Medgidia – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;
 • Proiectul privind aprobare Plan Urbanistic Zonal – construire extindere corpuri C1 și C2 cu un corp P+2E Spațiu Alimentație publică și Spațiu Cazare – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;
 • Proiectul privind punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, comunei Mircea-Vodă, județul Constanța, a unor suprafețe de teren aparținând municipiului Medgidia pentru realizarea obiectivului de investiții „Înființarea distribuției de gaze naturale în comuna Mircea-Vodă, Județul Constanța” – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia B

DIVERSE

 • Raportul administratorului SC Apollo Ecoterm SRL înregistrat sub nr. 8952/13.04.2020
 • Plângerea prealabilă a doamnei Luminița Vlădescu înregistrată sub nr. 10788/12.05.2020
 • Adresa CC INSOL S.P.U.R.L. înregistrată sub nr. 11139/15.05.2020

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*