Consilierii locali din Medgidia se întrunesc în ultima ședință ordinară a anului 2019

Primăria și Consiliul Local Medgidia. FOTO Cătălin Schipor

Primarul municipiului Medgidia, valentin Vrabie i-a convocat pe aleșii locali în ultima ședință ordinară din acest an. Pe proiectul ordinii de zi al ședinței sunt zece proiecte ce vor fi supuse la vot.

Ședința de Consiliu Local are loc pe 16 decembrie, începând cu ora 17.00

  1. Proiectul de hotărâre nr. 53 privind privind modificarea HCL Medgidia nr. 44/25.04.2012
  2. Proiectul de hotărâre nr. 55 privind aprobarea repartizării unității locative din municipiul Medgidia, strada Griviției nr. 6 , Județul Constanța, aflată în administrarea DGDPP
  3. Proiectul de hotărâre nr. 56 privind aprobarea repartizării unității locative din municipiul Medgidia, strada Plevnei nr. 5 Bloc 3 Tineret, sc B camera 1, Județul Constanța, aflată în administrarea DGDPP
  4. Proiectul de hotărâre nr. 57 privind inițierea procedurii de vânzare în condițiile art. 364 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ a imobilului teren proprietate privată a municipiului Medgidia având număr cadastral 101031
  5. Proiectul de hotărâre nr. 58 privind preluarea din domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Constanța în domeniul public al municipiului Medgidia și administrarea Consiliului Local Medgidia a imobilului teren liber de construcții-extravilan în suprafață de 12,22 ha-tronson III identificat cu număr cadastral 104 974 și Carte Funciară nr. 104974
  6. Proiectul de hotărâre nr. 59 privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul subsecvent de servicii nr. 187/04.10.2019 aferent acordului cadru de prestări servicii nr. 195/03.10.2017
  7. Proiectul de hotărâre nr. 60 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, pe anul 2019
  8. Proiectul de hotărâre nr. 61 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia pe anul 2019
  9. Proiectul de hotărâre nr. 62 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Medgidia, pe anul 2019
  10. Proiectul de hotărâre nr. 63 privind stabilirea indemnizației lunare pentru consilierii locali din cadrul Consiliului local al Municipiului Medgidia, județul Constanţa, începând cu 01 decembrie 2019 –

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*