Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța organizează un examen de promovare pentru un artist de circ  

Delfinariul din Constanța

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța organizează în baza  Regulamentului cadru aprobat de H.G. nr.286/2011, examen de promovare din funcția de artist circ, tr,III, studii medii, în funcția de artist circ, tr.II, secția Delfinariu.

Examenul va consta în susținerea unei probe practice în data de 25 iunie, ora 11:00, la sediul Secției Delfinariu din bulevardul Mamaia nr.255. La data, ora și locul stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare va fi prezentă la secția Delfinariu unde se va susține proba practica de către candidata propusă spre promovare.

Durata examenului se stabilește de către comisia de examinare în funcție de gradul de dificultate și complexitate al probei practice, dar nu poate depăți 3 ore.
Rezultatele examenului de promovare se afișează în termen de două zile lucrătoare de la susținerea acestuia la sediul și pe site-ul instituției.
Contestațiile se depun în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*