CJC Constanţa se întruneşte la sfârşitul săptămânii viitoare cu 34 de puncte pe ordinea de zi

Conducerea Consiliului Județean Constanța: Daniel Learciu (stânga), Horia Țuțuianu (centru) și Claudiu Palaz (dreapta). FOTO Adrian Boioglu
Conducerea Consiliului Județean Constanța: Daniel Learciu (stânga), Horia Țuțuianu (centru) și Claudiu Palaz (dreapta). FOTO Adrian Boioglu

În conformitate cu dispoziţiile art. 94 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, se convoacă Consiliul Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară, pe data de 30.06.2017, ora 13,00 în Sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ – Consiliul Judeţean Constanţa, cu următorul proiect al Ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de consilier judeţean.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de consilier judeţean.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

4. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a Judeţului Constanţa pe anul 2017.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al Judeţului Constanţa pe anul 2017.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de concesiune, ce se va încheia între Comuna Agigea în calitate de concedent şi Judeţul Constanţa în calitate de concesionar, în vederea exploatării „ Locuinţelor protejate pentru persoane cu handicap”.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa..
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

9. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru însuşirea în patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale Oraş Techirghiol a investiţiilor realizate pe raza Oraşului Techirghiol în cadrul Proiectului „ Reabilitarea şi modernizarea de drumuri în staţiunea Techirghiol”.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului proiectului de management câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de management la Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.306/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenţi proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea şi valorificarea cultural turistică a Cetăţii Carsium ( Hârşova)”.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 305/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenţi proiectului „Salvarea şi punerea în valoare a Mormântului pictat Hypogeu”.
.Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.303/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenţi proiectului „ Restaurarea, conservarea, amanaajarea şi punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia

 

14. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Constanţa.
Iniţiator : Iniţiator: Preşedinte : Ţuţuianu Marius Horia

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Constanţa.
Iniţiator : Iniţiator: Preşedinte : Ţuţuianu Marius Horia

16. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Tănase Mariana pentru domnul Tănase Romel.
Iniţiator : Iniţiator: Preşedinte : Ţuţuianu Marius Horia

17. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Sali Ialcin pentru minorul Sali Sabri Bircan.
Iniţiator : Iniţiator: Preşedinte : Ţuţuianu Marius Horia

18. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Pană Carmen pentru domnişoara Pană Olivia Cristina.
Iniţiator : Preşedinte : Ţuţuianu Marius Horia

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii serviciului social cu cazare, respectiv a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Năvodari, aflat în subordinea DGASPC Constanţa
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia

21. Proiect de hotărâre privind stabilirea costurilor medii anuale, pe anul 2017, pentru finanţarea serviciilor sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi ale persoanei adulte cu handicap ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi modificării Listei de Investiţii pe anul 2017 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia

23. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr.228/17.08.2016 privind desemnarea administratorului special al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa în cadrul procedurii speciale de insolvenţă
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia

24. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier judeţean în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării Contractului de comodat nr.14983/03.08.2008, încheiat între Consiliul Judeţean Constanţa şi A.N.S.P.S.R., cu privire la acordarea în folosinţă gratuită a unor bunuri, în scopul sprijinirii activităţii Serviciului public de salvamar.
Iniţiator : Vicepreşedinte: Palaz Claudiu Iorga

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii anexelor C3 şi C4 ale imobilului Teatrul de Vară Mamaia din domeniul public al judeţului Constanţa în domeniul privat al judeţului Constanţa şi desfiinţarea acestora prin demolare.
Iniţiator : Vicepreşedinte: Palaz Claudiu Iorga

27. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de utilizare temporară a spaţiilor Pavilionnului Expoziţional Constanţa, imobil aflat în proprietatea publică a Judeţului Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte: Palaz Claudiu Iorga

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului cu obiectivele şi lucrările de drumuri şi poduri pentru anul 2017 finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Contanţa.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentrtu Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „ Maria Montessori” Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Scolar pentru Educaţie Incluzivă „ Albatros” Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Scolar pentru Educaţie Incluzivă „ Delfinuil „ Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia

33. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Constanţa nr. 85/31.03.2017 privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi contribuţiilor Unităţii Administrativ Tertitoriale Judeţul Constanţa, în calitate de membru al unor asociaţii.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului propriu de venituri şi cheltuieli şi a Listei obiectivelor de Investiţii ale Judeţului Constanţa pe anul 2017.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*