Proiecte de asistență socială, dezbătute în următoarea ședință a Consiliului Județean Constanța

Ședință a Consiliului Județean Constanța. FOTO Ctnews.ro

Consilierii județului Constanța sunt convocați de către președintele Marius Horia Ţuțuianu, în ședință ordinară pentru data de 18 februarie, începând cu ora 13,00 în sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ – Consiliul Județean Constanța.

Pe proiectul ordinii de zi sunt peste 80 de proiecte de hotărâri, majoritatea având legătură cu asistența socială. Există și două propuneri de „Cetățean de onoare al județului Constanța“.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Judeţean Constanţa din data de 15 ianuarie 2020.
 2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Constanţa” doamnei Paloma Cecilia Rodica Petrescu. Inițiator: Consilier judeţean – Gheorghe Veronica Adriana
 3. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Constanţa” doamnei Rodica Şerbănescu.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Declaraţiei de intenţie a Consiliului Judeţean Constanţa şi a Consiliului Judeţean Harghita.
 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea secretarului executiv al Comisiei judeţene în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea pe anul 2020 a salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază aferente anului 2020 pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Constanţa.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază aferente anului 2020 pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Constanţa.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii de la Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanţa „Căluţul de mare”.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii pentru Centrul Cultural Judeţean „Teodor T.Burada”.
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea HCJ Constanţa nr. 161/2019 privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Constanţa.
 12. Proiect de hotărâre privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Excelenţă în Turism şi Servicii „Tomis”, imobil aflat în domeniul public al Judeţului Constanţa.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare stimulente financiare elevilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ din judeţul Constanţa, care au obţinut distincţii, medalii şi premii speciale.
 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea şi validarea în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Constanţa a unor membri.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării şi a semnării Acordului de Parteneriat pentru derularea proiectului „Escapeland – Joint Development and Promotion of Active Tourism in the Black Sea Basin” e MS code BSB 1108.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI aferenţi obiectivului „Amenajarea, consolidarea şi modernizarea imobilelor C1 şi C2 în vederea înfiinţării unei Secţii Clinice Medicală III cu Compartiment de Reumatologie şi Centru de Excelenţă în Diagnosticul Bolilor Inflamatorii Reumatice Mediate Imun şi Bază de tratament – Reabilitare Medicală, conform standardelor europene”. Inițiator: Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-ecoonomici aferenţi obiectivului –„Gospodărie de apă” care deserveşte Policlinica 2, Serviciul Clinic Judeţean de Medicină Legală Constanţa, Secţia Clinică medicală III cu Compartiment de Reumatologie şi Centru de Excelenţă în Diagnosticul Bolilor Inflamatorii Reumatice Mediate Imun şi Baza de Tratament – Reabilitare Medicală, conform standardelor europene. Inițiator: Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga
 18. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare al Pavilionului Expoziţional Constanţa în scopul estimării tarifelor minime de utilizare temporară şi închirierii în vederea valorificării. Inițiator: Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.7 din Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr.8/2020 privind stabilirea unor tarife, taxe şi taxe speciale pentru anul 2020. Inițiator: Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga
 20. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Centrului Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T.Burada” a Sălii de expoziţie ( parter şi etaj) şi a Sălii de ceremonii situată în Pavilionul Expoziţional Constanţa, în data de 07 martie 2020, pentru desfăşurarea evenimentului socio-cultural „ Marele bal al Constanţei”. Inițiator: Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga
 21. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei oferte de donaţie de la S.C. Nova Project & Konstruct Group SRL.Inițiator: Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării Consiliului Judeţean Constanţa pentru demararea procedurilor de achiziţionare a construcţiei speciale „Debarcader”, situat în Staţiunea Mamaia, zona Cazino. Inițiator: Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga
 23. Proiect de hotărâre privind completarea HCJC nr. 12/15.01.2020 privind aprobarea asigurării serviciilor de pază şi monitorizare pe anul 2020 la obiectivele aparţinând Consiliului Judeţean Constanţa cu Direcţia de Pază a Judeţului Constanţa. Inițiator: Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unor bunuri imobile din domeniul public al Oraşului Negru Vodă în domeniul public al Judeţului Constanţa şi înscrierea acestora în domeniul public al Judeţului Constanţa.
 25. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor spaţii din imobilul, proprietate publică a Judeţului Constanţa, situat în Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr. 104 B, în folosinţă gratuită Centrului Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T.Burada”.
 26. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui bun imobil, proprietate publică a Judeţului Constanţa, către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului cu obiectivele şi lucrările de drumuri şi poduri pe anul 2020, finanţate din bugetul Judeţului Constanţa.
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor, preţurilor şi coeficienţilor ce vor fi aplicate de Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa în anul 2020 în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, în calitate de operator, în relaţia cu Consiliul Judeţean Constanţa.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statelor de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Constanţa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică Constanţa, Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Constanţa.
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Constanţa, pentru anul 2020.
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale serviciilor sociale cu şi fără cazare aflate în subordinea Direcţiei de Protecţie a Copilului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Serviciului Social cu Cazare Casa de Tip Familial „Callatis” precum şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia.
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Serviciului Social cu Cazare Casa de Tip Familial „Decebal” precum şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia.
 35. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi (CabR) ARISTOTEL Techirghiol, prin reorganizarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol Corp A.
 36. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Centrul de Ingrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi (CIAPAD) Techirghiol, prin reorganizarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Techirghiol.
 37. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (minim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi (LmP) Apartamentul Lirei Constanţa, prin reorganizarea serviciului social Locuinţă Protejată Apartamentul Lirei-Constanţa.
 38. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi Casa Aurelia Negru Vodă, prin reorganizarea serviciului social Locuinţă Protejată Casa Aurelia Negru Vodă.
 39. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi(LMP) Casa Azaleea Cumpăna prin reorganizarea serviciului social Locuinţe Protejate Cumpăna – „Casa Azaleea”.
 40. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi (LMP) Casa Dalia Cumpăna, prin reorganizarea serviciului social Locuinţe Protejate Cumpăna „Casa Dalia” .
 41. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi (LMP) Casa Iris Cumpăna, prin reorganizarea serviciului social Locuinţe Protejate Cumpăna „Iris”.
 42. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi (LMP) Casa Violeta Cumpăna, prin reorganizarea serviciului social Locuinţe Protejate Cumpăna „Casa Violeta”.
 43. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi Casa Aurelia Lazu, prin reorganizarea serviciului social Locuinţe Protejate Lazu Casa Aurelia.
 44. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi Casa Ionuţ Lazu, prin reorganizarea serviciului social Locuinţe Protejate Lazu Casa Ionuţ.
 45. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi Casa Opal Negru Vodă, prin reorganizarea serviciului social Locuinţe Protejate Negru Vodă-Casa Opal.
 46. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi Casa Topaz Negru Vodă, prin reorganizarea serviciului social Locuinţe Protejate Negru Vodă Casa Topaz.
 47. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi casa Safir Negru Vodă, prin reorganizarea servicului social Locuinţe Protejate Negru Vodă Casa Safir.
 48. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi Casa Smarald Negru Vodă, prin reorganizarea serviciului social Locuinţe Protejate Negru Vodă Casa Smarald.
 49. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi Casa Rubin Negru Vodă, prin reorganizarea serviciului social Locuinţe Protejate Negru Vodă Casa Rubin.
 50. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi Casa Coral Negru Vodă, prin reorganizarea serviciului social Locuinţe Protejate Negru Vodă Casa Coral.
 51. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi Casa Liliana Techirghiol, prin reorganizarea serviciului social Locuinţe Protejate Casa Liliana din Techirghiol.
 52. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi Casa Daniel Techirghiol, prin reorganizarea serviciului social Locuinţe Protejate Techirghiol Casa Daniel.
 53. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi Casa Egreta Topraisar, prin reorganizarea serviciului social Locuinţe Protejate Topraisar Casa Egreta.
 54. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi Casa Lebăda Topraisar, prin reorganizarea serviciului social Locuinţe Protejate Topraisar Casa Lebăda.
 55. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi Casa Colibri Topraisar, prin reorganizarea serviciului social Locuinţe Protejate Topraisar Casa Colibri.
 56. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi Casa FlamingoTopraisar, prin reorganizarea serviciului social Locuinţe Protejate Topraisar Casa Flamingo.
 57. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi (LMP) Casa Albatros Topraisar.
 58. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru persoane Adulte cu Dizabilităţi (CabR) Sfântul Luca Negru Vodă.
 59. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (minim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi (LmP) Luceafărul Medgidia.
 60. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social fără cazare Centrul de zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Techirghiol.
 61. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social în comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilităţi – Compartiment îngrijirea şi protecţia adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist, precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
 62. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată victimele violenţei domestice, precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
 63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale serviciilor sociale cu şi fără cazare aflate în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Persoane Adulte din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.
 64. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului doamnei Voivozeanu Doina, director general/manager la Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T.Burada”.
 65. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managerului Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa pentru anul 2019.
 66. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managerului Muzeului de Artă Constanţa, pentru anul 2019.
 67. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managerului Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, pentru anul 2019.
 68. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managerului Teatrului pentru Copii şi Tineret Constanţa „Căluţul de mare”, pentru anul 2019.
 69. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managerului Teatrului de Stat Constanţa, pentru anul 2019.
 70. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managerului „Bibliotecii Judeţene I.N.Roman”Constanţa, pentru anul 2019.
 71. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Barbu Constanţa pentru fiul său Barbu Lucian.
 72. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnişoarei Uzun Cristina Anca.
 73. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Gherghelaş Daniela.
 74. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Constanţa.
 75. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.
 76. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a Listei de Investiţii şi a Programului de evenimente culturale pe anul 2020, pentru Muzeul de Artă Constanţa.
 77. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a Listei de Investiţii şi a Programului de evenimente culturale pe anul 2020, pentru Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.
 78. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a Listei de Investiţii şi a Programului de evenimente culturale pe anul 2020, de la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa.
 79. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a Listei de Investiţii şi a Programului de evenimente culturale pe anul 2020, de la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Căluţul de mare” Constanţa.
 80. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a Listei de Investiţii şi a Programului de evenimente culturale pe anul 2020, pentru Teatrul de Stat Constanţa.
 81. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a Listei de Investiţii şi a Programului de evenimente culturale pe anul 2020, pentru Biblioteca Judeţeană „I.N.Roman” Constanţa.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*