Cinci proiecte de hotărâre au fost aprobate în ședința ordinară a lunii martie a Consiliului Local Medgidia

Primăria și Consiliul Local Medgidia. FOTO Cătălin Schipor

Joi, 28 martie, a avut loc ședința ordinară a Consliului Local Municipal Medgidia, cu opt proiecte de hotărâre pe ordinea de zi.

La primul punct s-a aprobat Actualizarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiți “Reabilitare tramă stradală 16 km în Municipiul Medgidia, județul Constanța”. Valoarea totală a proiectului este de 18.524.619 lei cu T.V.A. La punctul doi s-a aprobat Organizarea rețelei şcolare pe raza municipiului Medgidia, județul Constanța,  pentru anul şcolar 2019-2020. În cadrul rețelei școlare sunt 12 unități de învățământ cu personalitate juridică, precum și Clubul Sportiv Școlar Medgidia, și Clubul Copiilor Medgidia – secție a Palatului Copiilor Medgidia. A fost aprobat și proiectul de hotărâre privind Aderarea comunei Castelu, județul Constanța la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea”.

La punctul următor s-a aprobat Stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică. Echipa va fi compusă din doi reprezentanți ai Serviciului de asistență socială comunitară și doi reprezentanți ai Poliției Locale Medgidia.

S-a aprobat și propunerea de acordare a calificativului performanţelor profesionale individuale ale secretarului unității administrativ teritoriale Medgidia, judeţ Constanţa, pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2018-31.12.2018.

Ultimul proiect aprobat în ședința ordinară a lunii martie a fost referitor la Trecerea din domeniul public al Municipiului Medgidia în domeniul public al Județului Constanța a imobilului situat în Medgidia, str. Izvorului nr.2A, având număr cadastral 104553, cu scopul înființării de către D.G.A.S.P.C. Constanța a unui centru de zi, respectiv deschiderea unui Centru de Recuperare pentru Copilul cu Handicap.

Proiectul privind Amenajarea în municipiul Medgidia a unui parc public pentru câini nu a întrunit cvorumul pentru a fi admis, iar proiectele Numirea unui membru în consiliul director al Clubului Sportiv “Medgidia” și Numirea administratorului special al debitoarei S.C.Apollo Ecoterm SRL au fost retrase de pe ordinea de zi de către inițiator.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*