RAJA: “Transmiterea extraselor de cont, o obligație impusă de Codul Fiscal”

RAJA Murfatlar. FOTO Adrian BoiogluRAJA Murfatlar. FOTO Adrian Boioglu

În ultimele zile, tot mai mulți abonați RAJA au solicitat clarificãri legate de acțiunea de transmitere a extraselor de cont cãtre toți abonații, indiferent de statutul juridic al acestora: persoane fizice, persoane juridice sau asociații de locatari/proprietari.

Aceastã interogare a soldului, impusã de legislația în vigoare aratã situația clientului la data de 31 octombrie 2016 și nu reprezintã o somație de platã sau o avizare, având doar un caracter pur informativ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 “Legea contabilitãții” republicatã, “persoanele juridice au obligația sã efectueze inventarierea generalã a elementelor de natura activelor, datoriilor, cel puțin odatã în cursul exercițiului financiar…” precum și a Ord. 2861/2009 Art.1 alin.1 “Inventarierea are ca scop principal stabilirea situației reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor….aparținând altor persoane juridice, în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale care trebuie sã ofere o imagine fidelã a poziției financiare și a performanței entitãții pentru respectivul exercițiu financiar”. În conformitate cu aceste prevederi legale, toți agenții economici sunt obligați să transmită aceste extrase de cont către toți clienții. În cazul furnizorilor de utilități, inclusiv abonații persoane fizice sunt clienți și de aceea aceste extrase de cont sunt transmise și către ei.

În aceasta situatie, SC RAJA SA a procedat corect și legal la transmiterea extraselor de cont cu sumele datorate de clienți la data de 31.10.2016. Menționăm că extrasul de cont nu reprezintă un document de plată/încasare, documentul reflectă situația contului la data specificată, fără a avea repercursiuni financiare sau administrative asupra clientului.

Adauga valoare acestui articol "RAJA: “Transmiterea extraselor de cont, o obligație impusă de Codul Fiscal”"

Ai ceva de spus?

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*


Inline
Constanta News
Inline
Constanta News